kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    środa, 20 marca 2019 
    

Filozofia Kryszny

Śrila Prabhupad

ISKCON

Podręcznik

Sentencje

Zadaj pytanie

Refleksje

Wykłady


Sonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Bazar Vrinda.Net.pl


BHAGAVAD-GITA 16.7-9
Podwaliny pobożnej cywilizacji
Vrinda, 23.07.2004 02:20 — Śrila Prabhupad

75/01/23 Bombaj

Prabhupad: (intonuje modlitwy mangalacarana) Hm? Przynieś. Możesz przynieść tutaj jedno krzesło. (przerwa)

pravrttim ca nivrttim ca
jana na vidur asurah
na saucam napi cacaro
na satyam tesu vidyate

asatyam apratistham te
jagad ahur anisvaram
aparaspara-sambhutam
kim anyat kama-haitukam

etam drstim avastabhya
nastatmanah alpa-buddhayah
prabhavanty ugra-karmanah
ksayaya jagatah ahitah


Rozmawialiśmy niedawno o przemyśle. Przemysł jest wspomniany w Bhagavad-gicie i jest opisany jako ugra-karma. Ugra-karma oznacza okrutne działania. Aby żyć musimy zdobyć środki niezbędne do życia. Ahara-nidra-bhaya-mai... Są to podstawowe potrzeby ciała, materialnego ciała. Dlatego Kryszna powiedział, annad bhavanti bhutani. Anna oznacza ziarno, którego potrzebujemy. Annad bhavanti bhutani. Takie pożywienie możemy z łatwością wyprodukować za pomocą rolnictwa. W innym miejscu Kryszna mówi, krsi-go-raksya-vanijyam vaisya-karma svabhava-jam [Bg. 18.44].Możemy wyprodukować wystarczającą ilość ziarna potrzebnego do utrzymania. Na całym świecie jest wystarczająca ilość ziemi pod uprawę. Okrążyłem kulę ziemską co najmniej czternaście razy. Widziałem, że jest wystarczająca ilość ziemi, szczególnie w Australii, Afryce i Ameryce. Jesteśmy w stanie wyprodukować taką ilość ziarna, że populacja dziesięć razy większa od naszej będzie miała dużo pożywienia. Dziesięć razy. Nie ma niedostatku. Są za to granice, "To jest moja ziemia", "Australia, moja ziemia", "Afryka, moja ziemia", "Indie, moja ziemia". "Ja" i "moje". Janasya moho 'yam aham mameti [SB 5.5.8]. Jest to iluzja – "ja" i "moje". "Jestem tym ciałem a to jest moja własność". To jest nazywane iluzją. Jeżeli znajdujemy się na takiej platformie, nie jesteśmy lepsi od zwierząt.

yasyatma-buddhih kunape tri-dhatuke
sva-dhih kalatradisu bhauma ijya-dhih
yat-tirtha-buddhih salile na karhicij
janesu abhijnesu sa eva go-kharah
[SB 10.84.13]

Go znaczy krowa, a kharah znaczy osioł. Ci, którzy są w materialnej koncepcji życia, aham mameti [SB 5.5.8], nie są lepsi od zwierząt takich jak krowy i osły. Postaram się nie zabrać wam dużo czasu próbując opowiedzieć wam o celu Ruchu Świadomości Kryszny. Celem Ruchu Świadomości Kryszny jest ochrona społeczeństwa ludzkiego przed staniem się zwierzętom podobnym krowom i osłom. To jest ten Ruch. Ludzie zbudowali swoją cywilizację... Jest powiedziane w Bhagavad-gicie, zwierzęca bądź demoniczna cywilizacja, początkiem jest pravrttim ca nivrttim ca jana na vidur asurah. Cywilizacja asurów, nie wiedzą oni, w którą stronę powinniśmy się skierować, aby osiągnąć doskonałość życia, pravritti i nivritti, a która jest dla nas niepomyślna. Ludzkie życie... Każdy wie "To jest dla mnie dobre, lecz to nie jest dobre". So asurah jana, osoby o naturze demonicznej nie wiedzą, "Co jest dla mnie pomyślne a co nie jest". Pravrttim nivrttim ca jana na vidur asurah, na saucam napi cacarah: "Nie cechuje ich ani czystość, ani dobre zachowanie". Na satyam tesu vidya... "Ani prawdomówność". Są to cechy demoniczne. Wiele razy słyszeliśmy, "asury", "cywilizacja asurów", "demoniczna cywilizacja". To jest dopiero początek.

pravrttim ca nivrttim ca
jana na vidur asurah
na saucam napi cacaro
na satyam tesu...

Satyam, nie ma prawdomówności. Pierwszej klasy życie oznacza życie braminiczne. Satyam saucam tapo. Początkiem jest satyam. Demoniczne życie oznacza brak prawdomówności satya, natomiast życie pierwszej klasy w społeczeństwie ludzkim, życie braminiczne oznacza satyam saucam tapo, i titiksa arjavah astikyam jnanam vijnanam. To jest życie pierwszej klasy.

Nasz Ruch Świadomości Kryszny ma za zadanie stworzenie klasy ludzi doskonałych, ludzi pierwszej klasy, satyam saucam tapo samah damah titiksah. Jest to definicja pobożnej cywilizacji. Indie mogą dać światu pobożną cywilizację. Jest to szczególny przywilej Indii. W innych krajach, poza Indiami, ludzie są prawie asuri-jana lub ugra-karma. Przemysł i wynikające z niego czynności ugra-karma pochodzą z krajów zachodnich. Żyjąc w ten sposób ludzie nigdy nie będą szczęśliwi. Jest to wyjaśnione w Bhagavad-gicie. Duspura akanksa. Poprzez materialny postęp ich pragnienia nigdy nie będą zaspokojone. Prawda ta nie jest im znana. Wybraliśmy właśnie Bombaj. Bombaj jest uważany za najlepsze miasto w całych Indiach, miasto, które jest najbardziej rozwinięte. Ludzie tutaj są mili. Mają skłonności religijne. Są bogaci. Z łatwością są w stanie podjąć się rzeczy wyższych. Dlatego też otworzyliśmy tutaj nasz ośrodek, aby rozwijać ten Ruch Świadomości Kryszny. Mimo wielu przeszkód, które napotkałem robiąc wysiłek, ostatecznie jest to interes Kryszny. Projekt ten odniesie sukces. Dzisiaj... Dwa lata temu rozpoczęliśmy pracę nas ośrodkiem. Napotykaliśmy wiele przeszkód ze strony asuric jana. Teraz, w taki czy inny sposób, osiągnęliśmy niewielką ulgę od takich przeszkód. Dzisiejszy dzień jest pomyślny, jako że kładziemy kamień węgielny i bardzo się cieszę, że jesteście z nami.

Nasza misja jest autoryzowana i zawiera wiele rodzajów czynności. Dlatego też mam prośbę do mieszkańców Bombaju, w szczególności do naszych członków, aby wzięli czynny udział w rozszerzaniu tej misji tak, aby odniosła ona sukces w tym mieście. Obecnych jest tutaj tak wiele dam i dżentelmenów. Nasza misja, i to, co robimy nie jest kapryśne i nie jest wymysłem. Jest to w pełni autoryzowane zgodne ze standardami Bhagavad-gity. Nasz Ruch oparty jest na Bhagavad-gicie – Bhagavad-gicie Takej Jaką jest. Nie zinterpretowaliśmy jej. Nie zinterpretowaliśmy jej niemądrze ponieważ... Celowo używam tutaj słowa "niemądrze". W jakim celu mielibyśmy interpretować słowa Kryszny? Czy jesteśmy na wyższej pozycji niż Kryszna? Czy może Kryszna zostawił pewną część tak, abym mógł ją zinterpretować? W takim razie jaką wartość ma Kryszna? Jeżeli podam swoje własne znaczenie, myśląc, że jestem kimś ważniejszym niż Kryszna, to jest to bluźnierstwo. W jaki sposób mogę być na wyższej pozycji niż Kryszna? Jeżeli naprawdę chcemy skorzystać z Bhagavad-gity, musimy sięgnąć po Bhagavad-gite Taką Jaką Jest. Tak uczynił Arjuna. Po wysłuchaniu Bhagavad-gity Arjuna powiedział, sarvam etam rtam manye: "O Kryszno, całkowicie przyjmuję za prawdę wszystko to, co usłyszałem od Ciebie". Na tym polega zrozumienie Bhagavad-gity. Nie polega ono na niemądrym zinterpretowaniu dla własnej korzyści, tak aby ludzie byli skłonni zaakceptować moją własną filozofię. To nie jest Bhagavad-gita. Nie ma kwestii interpretacji tej książki. Interpretacja jest dozwolona w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie zrozumieć. Jeżeli rzeczy są pojmowane jasno... Jeżeli powiem; "To jest mikrofon", każdy rozumie, że jest to mikrofon. Czy jest potrzeba interpretacji? Nie ma takiej potrzeby. Jest to głupota i zwodzenie ludzi. W Bhagavad-gicie nie może istnieć żadna interpretacja. To jest... Wszystko tam jest zrozumiałe i jasne. Bhagavan Kryszna mówi... Kryszna nie mówi: "Zostań sannyasinem i porzuć swoje zawodowe obowiązki". Nie. Kryszna mówi, sva-karmana tam abhyarcya samsiddhih labhate narah. Pozostań na swojej pozycji. Wypełniaj swoje zawodowe obowiązki. Nie ma potrzeby zmiany. Nadal masz szansę stania się świadomym Kryszny i osiągnięcia sukcesu. To jest przekaz Bhagavad-gity. Bhagavad-gita nie ma na celu wywrócenia do góry nogami całego porządku społecznego i duchowego. Nie. Wszystko powinno być oparte na autorytecie. Najlepszym autorytetem jest Kryszna.

Drodzy Państwo, sprawcie by nasze centrum w Bombaju odniosło sukces. Mamy bardzo dobre miejsce. Budujemy je, abyście mogli je odwiedzać i zostawać – przynajmniej na weekend. Wszyscy ci, którzy są na emeryturze bądź są w podeszłym wieku – kobiety i mężczyźni – mogą tu przyjść i zostać. Mamy wystarczająco dużo miejsca. Postarajcie się wprowadzić zasady Bhagavad-gity na całym świecie. Będzie to darem Indii. Caitanya Mahaprabhu miał pragnienie, aby każdy, kto urodzi się w Indiach jako istota ludzka, nie jako kot czy pies... Koty i psy nie mogą zaangażować się w czynienie dobra dla innych. Mahaprabhu mówi:

bharata-bhumite manusya-janma haila yara
janma sarthaka kari' kara para-upakara
[Cc. Adi 9.41]

"Kto narodził się w Indiach (Bharata-varsa) jako istota ludzka powinien uczynić swe życie sukcesem". Znamy standard zgodnie, z którym powinniśmy działać, aby uczynić nasze życie sukcesem. Tutaj jest Bhagavad-gita. Spróbuj to zrozumieć, uczynić swoje życie doskonałym, a następnie nauczaj o tym na całym świecie. To jest paropakara. W rzeczywistości Indie i ludzie mieszkający w Indiach, ich przeznaczeniem jest paropakara. Naszym celem nie jest wyzyskiwanie innych. To nie jest nasza misja. Wiele osób opuszcza Indie. Wyjeżdżają, aby eksploatować. Lecz pierwszy raz India daje coś całemu światu, wiedzę duchową. Możemy zobaczyć tego dowód. Dajemy, nie bierzemy. Nie żebrzemy, "Dajcie nam zboże, dajcie nam pieniądze, dajcie to, dajcie tamto". Nie. Dajemy coś istotnego i realnego, oni zaś czują się zobowiązani. W innym przypadku, dlaczego ci młodzi mężczyźni i kobiety są przyciągani do tego Ruchu? Dostają coś rzeczywistego i namacalnego. Tak więc ten Ruch ma moc, bardzo dużą moc. Oni nie czują się jak Amerykanie, Kanadyjczycy czy Australijczycy. My również nie czujemy się jak Hindusi. Na platformie duchowej jesteśmy tacy sami.

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah
[Bg. 5.18]

To jest prawdziwa nauka. Atmavat sarva-bhutesu. Wielki polityk Canakya Pandita mówi:

matrvat para-daresu
para-dravyesu lostravat
atmavat sarva-bhutesu
yah pasyati sa panditah

Bhagavad-gita przedstawia wielką naukę. Będący tu dzisiaj, odpowiedzialni dżentelmeni i panie, proszę- odwiedzajcie nasz ośrodek, sprawcie, aby odniósł sukces, studiujcie Bhagavad-gitę taką jaką jest, bez niemądrych interpretacji. Ponownie używam słowa "niemądre", ponieważ interpretacja w ogóle nie jest potrzebna. Wszystko jest jasne, od samego początku.

dharma-ksetre kuru-ksetre
samaveta yuyutsavah
mamakah pandavas caiva
kim akurvata sanjaya
[Bg. 1.1]

Wszystko jest jasne. Kuruksetra nadal jest dharma-ksetrą. W Wedach jest powiedziane: "Należy udać się do Kuruksetry i wykonywać rytuały religijne". Jest ona miejscem świętym od czasów niepamiętnych. Dlaczego ktoś wysuwa następującą interpretację: "Kuruksetra oznacza ciało". Dlaczego? Po cóż zwodzić ludzi? Należy zaprzestać wprowadzania ludzi w błąd. Kuruksetra nadal istnieje. Postarajcie się zrozumieć Bhagavad-gitę taką jaką jest, uczyńcie swoje życie sukcesem i rozpowszechniajcie ten przekaz na całym świecie. Przez to będziecie szczęśliwi; świat będzie szczęśliwy. Jestem starym człowiekiem. Mam osiemdziesiąt lat. Moje życie dobiega końca. Dlatego zależy mi na odpowiedzialnych Hindusach i ich współpracy z innymi państwami... Inne państwa chętnie z nami współpracują. W innym wypadku nie byłbym w stanie rozprzestrzenić tego ruchu w tak krótkim czasie, w ciągu siedmiu czy ośmiu lat. Potrzebuję współpracy Hindusów, szczególnie tych młodych i wykształconych. Przyłączcie się i zostańcie z nami. Studiujcie Bhagavad-gitę. Nie trudnimy się żadną produkcją. Nie wytwarzamy niczego. Cóż mielibyśmy produkować? Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Cokolwiek jest w Bhagavad-gicie, studiujcie i zastosujcie tą wiedzę praktycznie w życiu jak również rozprzestrzeniajcie ten przekaz na całym świecie. To jest nasza misja.

Dzisiaj jest bardzo pomyślny dzień. Z wielkim trudem udało się nam uzyskać pozwolenie. Teraz proszę, współpracujcie tak jak to tylko możliwe poprzez wasze pranair arthair dhiya vaca, cztery rzeczy: poprzez wasze życie, słowa, pieniądze... Pranair arthair dhiya vaca sreya-acaranam sada. Jest to misja ludzkiego życia. Cokolwiek masz... Nie możesz powiedzieć: "Jestem biednym człowiekiem, więc nie jestem w stanie pomóc temu Ruchowi". Nie. Jeżeli masz... Masz swoje życie. Jeżeli zadedykujesz swoje życie będzie to doskonałe. Jeżeli nie jesteś w stanie zadedykować swojego życia, daj pieniądze. Jeżeli możesz... Biedny człowiek nie może dać pieniędzy, niech więc da inteligencję. Jeżeli jesteś głupcem, daj swoje słowa. W ten czy inny sposób, możesz pomóc temu Ruchowi i prowadzić działalność przynoszącą korzyść dla Indii i dla krajów poza Indiami. To jest moja prośba. Zapraszam was wszystkich. Dzisiaj jest Ekadasi. Większość z nas pości. Jednak prasadam zostanie rozdane. Tak naprawdę to nie jest kwestia prasadam; to jest kwestia ważnej pracy, którą bierzemy w swoje ręce, polegającej na rozprzestrzenianiu tego Ruchu. W innym wypadku nigdy nie będziecie szczęśliwi. Materialna świadomość, griha-ksetra... Ato griha-ksetra-sutapta-vittair janasya moho 'yam aham mameti [SB 5.5.8]. Materialna cywilizacja oznacza pragnienie seksu. Kobiety polują na mężczyzn; mężczyźni polują na kobiety. Pumsah striya mithuni-bhavam etam tayor mithah. Jak tylko wejdą w związek potrzebują domu, griha; griha-kszetra, ziemia; griha-kszetra-suta, dzieci, przyjaciele, pieniądze; moho, iluzja, aham mameti [SB 5.5.8], "To jestem ja i to jest moje". To jest materialna cywilizacja. Ludzkie życie nie jest do tego przeznaczone. Nayam deho deha-bhajam nrloke kastan kaman arhate vid-bhujam ye [SB 5.5.1]. Studiujcie więc. Mamy wystarczająco dużo książek. Nie ma trudności w studiowaniu naszych książek. Są one przetłumaczone na język angielski. Każdy dżentelmen zna język angielski. Zamierzamy również wydrukować książki w języku hindi, gudżarati i innych. Nasi przyjaciele zaczęli już tłumaczenie. Nie ma braku wiedzy. Proszę, przychodźcie tutaj przynajmniej raz w tygodniu, studiujcie te książki, spróbujcie zrozumieć filozofię życia i rozprzestrzeniajcie tę wiedzę na cały świat. To jest misja Bharatavarsy.

bharata-bhumite manusya-janma haila yara
janma sarthaka kari' kara para-upakara
[Cc. Adi 9.41]

To jest ruch paropakara – czynić dobro dla innych, nie jak psy i koty zarabiać pieniądze na zadowalanie zmysłów. To nie jest ludzkie życie. Ludzkie życie przeznaczone jest na paropakara. Ludzie pogrążeni są w ignorancji, nie mają wiedzy o Bogu. Pracują jak psy, koty i wieprze. Powinni zostać wyedukowani. Ludzkie życie daje szansę na taką edukację. To jest właśnie centrum edukacji ludzkiego społeczeństwa, aby stało się naprawdę ludzkim i uczyniło swoje życie sukcesem.

Dziękuję bardzo. Hare Kryszna.Tłumaczenie: Sundari Radhika dasi
Język oryginału: angielski
Źródło: Folio Śrila Prabhupada

Wyślij do znajomego Wydrukuj ten tekst Wykłady góra


Poczucie Humoru [1]
Artur (23.07.2004, godz. 13:17)
Przepraszamy - komentowanie chwilowo niemożliwe
Wprowadzamy zmiany w zasadach komentowania.
Zapraszamy później.


Sentencja
"Tak jak dostrzegasz zapach w kwiecie, olej w ziarnie sezamowym, ogień w drewnie i cukier w trzcinie cukrowej, tak spróbuj dostrzec dusze w materialnym ciele."
Canakya Pandit
(Canakya-niti Śastra, 7.21)
Więcej

Fotoreportaż
review
20.09.2016
Więcej

 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW