Vrinda.Net.pl - Portal polskiej społeczności Vaisnava
środa, 20 marca 2019

Przedstawiciel Watykanu prowadzi dialog z ISKCON-em
Vrinda, 16.09.2004 – ISKCON.com

23 kwietnia 2004, w miejscu oddalonym o kilka kilometrów od miejsca urodzenia się papieża Jana Pawła XXIII, wielkiego reformatora Watykanu, Monsignore Felix Machado dokonał pierwszej oficjalnej wizyty przedstawiciela Watykanu w świątyni ISKCON-u.

Monsignore Machado, wyznaczony przez obecnego papieża na podsekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Między-religijnego, był gościem XII corocznego spotkania Europejskiego Biura ISKCON-u w Villaggio Hare Kryszna, w pobliżu Bergamo w północnych Włoszech. Pan Machado, sam z pochodzenia Hindus, jest uczonym zajmującym się tradycjami bhakti, do których ISKCON należy.

W swej półtora-godzinnej wypowiedzi, omówił on temat tych spotkań, czyli "Zrozumienie Inności". Przedstawił szczegółowe i jasne wyjaśnienie nauk Kościoła Katolickiego dotyczące fundamentalnych różnic między katolicyzmem a waisznawizmem, zgodne z myślą, że "dialog może mieć miejsce bez prób naiwnych kompromisów i bez usuwania czy ignorowania różnic." Według pana Machado, powinniśmy 'dostrzegać różnice i uznawać oraz szanować je.' Ten duch poszanowania jest obecnie większy, od kiedy II Sobór Watykański stwierdził, iż "Kiedy mowa o szacunku, musi to być pełen szacunek. Takie jest przekonanie Kościoła Katolickiego." – powiedział pan Machado.

Wyjaśniwszy różnice, przeszedł on do wyjaśniania dogmatów teologicznych, ze szczególnym odniesieniem do katolickich nauk o Trójcy. Mówiąc o zaangażowaniu Kościoła w dialog z członkami innych tradycji religijnych, stwierdził: "Jeśli Bóg jest ojcem nas wszystkich, znaczy to, ze jest On wspólnym źródłem i przeznaczeniem nas wszystkich. Dlatego, pomimo różnic, istnieje między nami wielkie pokrewieństwo. Negowanie tego byłoby negowaniem fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa, tak więc dialog jest absolutnie niezbędny.' Czy też, jak powiedział obecny papież, Jan Paweł II: 'Kiedy otwieramy się na dialog, otwieramy się na Boga.'

Wizyta pana Machado jest częścią związku, jaki jest budowany w ciągu ostatniego dziesięciolecia. W 1993, zachęceni przez rosnące zaangażowanie Kościoła w dialog, Śaunaka Risi Das, twórca Komisji Międzyreligijnej ISKCON-u oraz Virabhadra Das, nawiązali kontakt z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego w Rzymie. Rozpoczął się otwarty i szczery dialog, tworząc zalążek oficjalnego kontaktu między Kościołem Katolickim i ISKCON-em. Według Śaunaka Risi Dasa, "To ostatnie spotkanie przyczyni się do wzmocnienia tego kontaktu i umożliwi wspólne działania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i Komisji Międzyreligijnej ISKCON-u podczas seminariów i konferencji, mających na celu zwiększenie uświadomienia i zrozumienia między Kościołem i ISKCON-em."

Spotkania Europejskiego Biura ISKCON-u, na których przemawiał pan Machado, są corocznym zgromadzeniami, podczas których nauczający ISKCON-u mogą angażować się w dialog we własnym gronie oraz z innymi religiami. Zapewniają one skromną, duchową atmosferę, w której może mieć miejsce otwarta i owocna dyskusja. W ISKCON Communications Journal ukaże się dokument powstały w oparciu o mowę pana Machado.

http://vrinda.net.pl

Wydrukowano z portalu Vrinda.Net.pl

Adres tego artykułu w Internecie:
http://vrinda.net.pl/filozofia/news.php?lin=&str=0&ser=filozofia&sek=filozofia&id=1080

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl