Vrinda.Net.pl - Portal polskiej społeczności Vaisnava
środa, 20 marca 2019

I Słowo było Bogiem
Paryż, 19.10.2004 – Śrila Prabhupad

Paryż 15 czerwiec 1974

Śrila Prabhupad: Więc wy wszyscy mili panowie i panie powinniście zaakceptować to co mówią Vedy, ponieważ Vedy emanują z Boga. W słowach Vedanta-sutry, janmady asya yatah: "Wszystko emanuje z Boga". Cokolwiek istnieje emanuje z Boga. W Biblii także jest stwierdzenie: "wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga". Więc cokolwiek istnieje emanuje z Boga. Inny tekst wedyjski mówi o tym jeszcze pełniej. Sarvam khalv idam brahma: "Ostatecznie wszystko jest Najwyższym Brahmanem". Wszystko jest Najwyższym Panem w Jego impersonalnej cesze, te impersonalne cechy, które widzimy dookoła siebie są ekspansją energii Boga. Tak jak światło słoneczne jest ekspansją – cielesnych promieni – boga-słońca. Dlatego Bhagavad-gita mówi, brahmano hi pratisthaham: "Podstawą czyli źródłem impersonalnej energii jest Bóg, Kryszna." [Do redaktora Sanskrytu:] Znajdź ten werset, brahmano hi pratisthaham.


Redaktor sanskrytu: Tak, Śrila Prabhupad. Z czternastego rozdziału Gity:

brahmano hi pratisthaham
amrtasyavyayasya ca
śaśvatasya ca dharmasya
sukhasyaikantikasya ca

Z tłumaczeniem słów Pana Kryszny: "A podstawą bezosobowego Brahmana, który jest konstytucyjną pozycją ostatecznego szczęścia, i który jest nieśmiertelny, niezniszczalny i wieczny Ja jestem".

Ojciec Fransad: Wasza Boska Miłość, czy możesz nam powiedzieć ile lat mają najstarsze Wedyjskie pisma? Jak długo istnieją Vedy?

Śrila Prabhupad: One istniały przed stworzeniem – tene brahma hrda ya adi-kavaye [Do redaktora Sanskrytu:] Znajdź ten werset: janmady asya yato 'nvayad itarataś carthesv abhijnah svarat tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah.

Redaktor sanskrytu: Śrila Prabhupad to będzie w pierwszym rozdziale Śrimad Bhagavatam, komentarzu Vedanta-sutry:

janmady asya yato 'nvayad itarataś
carthesv abhijnah svarat
tene brahma hrda ya adi-kavaye
muhyanti yat surayah

tejo-vari-mrdam yatha vinimayo
yatra tri-sargo 'mrsa
dhamna svena sada nirasta-
kuhakam satyam param dhimahi

A oto tłumaczenie: "O Mój Panie, Śri Kryszno, synu Vasudevy, O wszechprzenikająca Osobo Boga, składam Ci moje pełne szacunku pokłony. Medytuję o Panu Śri Krysznie, ponieważ On jest Absolutną Prawdą i pierwotną przyczyną wszystkich przyczyn: stworzenia, utrzymywania i zniszczenia zamanifestowanych wszechświatów. Jest On bezpośrednio i pośrednio świadomy wszelkich manifestacji i jest On niezależny, ponieważ nie ma żadnej innej przyczyny poza Nim. To właśnie On jest Tym, który jako pierwszy przekazał wiedzę wedyjską sercu Brahmaji, pierwszej żywej istocie. Przez Niego nawet wielcy mędrcy są zwodzeni i oszołomieni, tak jak ktoś jest oszołomiony widząc wyobrażenie wody w ogniu, czy ziemi na powierzchni wody. To właśnie z Jego powodu materialne wszechświaty, tymczasowo zamanifestowane przez reakcje trzech cech natury, wydają się być rzeczywiste, chociaż są one nierzeczywiste. Dlatego też medytuję o Nim, Panu Śri Krysznie, który żyje wiecznie w transcendentalnej siedzibie, która na zawsze wolna jest od złudnych wyobrażeń materialnego świata. Medytuję o Nim, albowiem On jest Absolutną Prawdą." [tłumaczenie tego wersetu wzięte z polskiego wydania Śrimad-Bhagavatam (1995) – przyp. tłum.]

Śrila Prabhupad: Tak więc jest to wiedza Vedyjska [Znów zwrócił się do redaktora Sanskrytu:] Teraz czytaj inny werset, aham adir hi devanam.

Redaktor sanskrytu: W dziesiątym rozdziale Bhagavad-gity Kryszna mówi, aham adir hi devanam maharsinam ca sarvaśah: "Ani zastępy półbogów, ani wielcy mędrcy nie znają Mojego początku czy bogactw, gdyż pod każdym względem Ja jestem źródłem półbogów i mędrców."

Śrila Prabhupad: Aham adir hi devanam maharsinam ca – "Ja jestem źródłem półbogów i mędrców," mówi Najwyższy Pan. Podobnie w Biblii jest powiedziane, "Na początku było słowo, a słowo było u boga i Bogiem było słowo." To jest wiedza Vedyjska. To słowo – ten boski dźwięk – to są Vedy. Więc przed stworzeniem Vedy tam były. Nie możesz znaleźć początku Ved. Jeśli mógłbyś odkryć kiedy stworzenie nastąpiło, to przed tym Vedy już tam były.

Ojciec Fransad: Zgodnie z naszym zrozumieniem, Bóg objawia się stopniowo by w pewnym momencie objawić się zupełnie. Lecz w literaturze Wedyjskiej jest powiedziane, że cała wiedza była przekazana na początku – wszystko na raz. Mam bardzo głęboki szacunek dla waszej rozległej wiedzy, a jednak myślę iż nie możemy powiedzieć, że treść tych dwóch dzieł literatury – Biblii i Wed – są takie same. Faktycznie Biblia i Wedy różnią się. Innym przykładem niech będzie werset, który przytoczyłeś – "na początku było słowo, i słowo było u Boga, i Bogiem było słowo." – jest to podobne do tego czego nauczają Vedy. Lecz jeśli weźmiemy ten werset i resztę z tego rozdziału Biblii i przyjrzymy się mu dokładnie znajdziemy rozbieżności.

Śrila Prabhupad: Jakie rozbieżności znalazłeś?

Ojciec Fransad: Na przykład w tym samym wersecie i rozdziale Biblii także jest powiedziane, że słowo Boże stało się ciałem i ciało to, było synem Boga, Panem Jezusem Chrystusem.

Śrila Prabhupad: Znaczy to po prostu, że chociaż Jezus Chrystus pojawił się w materialnym świecie, był transcendentalny i nie należał do materialnego świata.

Ojciec Fransad: Lecz my uważamy, że Pan Jezus był istotą ludzką. Był duchowy, lecz był także częścią materialnego świata.

Śrila Prabhupad: Nie, jeżeli już, to materialny świat jest częścią Jezusa Chrystusa, ale Jezus Chrystus nie jest częścią materialnego świata.

Ojciec Fransad: Przepraszam, nie zgadzamy się. My czujemy, że Jezus miał ludzkie ciało, materialne ciało.

Śrila Prabhupad: To ciało wydawało się być ludzkim. Lecz Jezus nie miał materialnego ciała i krwi. Gdyby Jezus miał materialne ciało to jak mógłby zamanifestować swoje zmartwychwstanie?

Ojciec Fransad: Dobrze, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg mógł wykreować chwalebne zmartwychwstanie czyjegoś materialnego ciała dzięki swojej niepojętej mocy.

Śrila Prabhupad: To jest poza tematem. Dlaczego ci dranie, którzy chcieli śmierci Jezusa Chrystusa – uważali, że mogli rzeczywiście dokonać tego? Ponieważ oni również myśleli sobie, "Jezus ma materialne ciało." Tak więc Jezus zwiódł ich bardziej, by mogli pozostać draniami. Mogli nadal myśleć, że Jezus uległ śmierci z ich rąk, i że miał materialne ciało.

Pani Siaude: Jezus zwiódł ich?

Śrila Prabhupad: Tak, zwiódł ich bardziej, mówiąc przez to, "W porządku myślcie sobie w ten sposób". To jest ich kara. Pozostaną w ciemności myśląc, "Jezus miał materialne ciało".

Ojciec Fransad: Ponownie jesteśmy pełni szacunku dla twojego wyjaśnienia, lecz my mamy inne.

Śrila Prabhupad: Lecz aby dać wyjaśnienie, musimy polegać na rozumie i faktach. Nie możesz wyjaśniać dowolnie. Jezus Chrystus jest synem Boga, a to oznacza, że miał duchowe ciało.

Pani Siaude: Tak, my akceptujemy, że Chrystus miał duchowe ciało, lecz mówimy także, że przyjął materialne ciało.

Śrila Prabhupad: Nie. Jeszcze inna sprawa. Uważacie Jezusa Chrystusa za jedynego syna Boga. Czyż nie? Kiedy jednak modlicie się w kościele zwracacie się do Boga "Ojcze nasz." Dlaczego mówicie, że Jezus Chrystus jest jedynym synem Bożym, kiedy w waszej modlitwie mówicie, że każdy jest synem Bozym? Jeśli chcecie abym zwracał się do Boga jako do mojego Ojca, to znaczy, ze ja także jestem synem Bożym. Więc dlaczego mówicie, że Jezus Chrystus jest jedynym synem Bożym?

Pani Siaude: Tak, my mówimy, że jesteśmy "adoptowanymi synami." Każdy z nas jest także synem Boga, ale poprzez adopcję.

Śrila Prabhupad: A zatem ciała tych adoptowanych synów i ciało Jezusa nie mogą być jednakowe. Adoptowany syn – a nie prawdziwy syn – ma materialne ciało.

http://vrinda.net.pl

Wydrukowano z portalu Vrinda.Net.pl

Adres tego artykułu w Internecie:
http://vrinda.net.pl/filozofia/news.php?lin=&str=0&ser=filozofia&sek=filozofia&id=1130

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl