Vrinda.Net.pl - Portal polskiej społeczności Vaisnava
środa, 20 marca 2019

Ślepa wiara
Honolulu, 29.10.2004 – Śrila Prabhupad

74/07/04 Honolulu

Wielbiciel: Śrimad Bhagavad-gita czy...?

Prabhupada: Co wolisz.

Wielbiciel: Caitanya-caritamrita...(przerwa)

Prabhupada: (trzy razy) Om namo bhagavate vasudevaya. (recytuje werset z wielbicielami).


arjuna uvaca
ye sastra-vidhim utsrjya
yajante sraddhayanvitah
tesam nistha tu ka krsna
sattvam aho rajas tamah

sri bhagavan uvaca
tri-vidha bhavati sraddha
dehinam sa svabhava-ja
sattviki rajasi caiva
tamasi ceti tam srnu

sattvanurupa sarvasya
sraddha bhavati bharata
sraddhamayo 'yam puruso
yo yac chraddhah sa eva sah

Arjuna uvaca oznacza, że Arjuna czerpał wiedzę od Kryszny. Kryszna jest nauczycielem, Arjuna jest uczniem. To jest proces postępu duchowego. Jest powiedziane w Wedach, tad-vijnanartham. Tad-vijnanartham oznacza "aby zrozumieć transcendentalną naukę", gurum eva abhigacchet, "należy przyjąć schronienie guru". Nauka ta nie może być stworzona ponownie. Ci, którzy próbują stworzyć metodę zrozumienia transcendentalnej nauki nie są bona fide. Wiele razy dyskutowaliśmy o sastra-vidhi. Guru oznacza osobę, która naucza zasad regulujących z śastr, z autoryzowanych pism. To jest guru. Nie każdy może zostać guru. Acarya. Acarya oznacza osobę, która zna zasady regulujące i wskazówki z śastr. Jego zachowanie zgodne jest z regulującymi zasadami z śastr i również naucza on swoich uczniów w ten sposób. Jest on nazywana aczarją. Acainoti yah sastrani. (?) Zna on cel śastr, zachowuje się zgodnie z zaleceniami śastr i naucza swoich uczniów w ten sam sposób. Evam parampara-praptam. Taki jest proces.

Arjuna pyta, "O Kryszno, jaka jest pozycja tego, kto nie przestrzega zasad pism świętych, ale posiada wiarę odpowiadającą jego wyobrażeniom? Jaki jest rezultat takiej mentalności?" Ye sastra-vidhim utsrjya: "Nie przestrzegając, śastra-vidhi, zasad pism świętych," yajante sraddhayanvitah, ludzie tacy również posiadają guru bądź inkarnacje, bądź to, bądź tamto. Jaki jest rezultat takich czynności? Jest to bardzo ważne pytanie, jako że istnieje tylu pseudo-guru. Nie znają oni śastr, ani nie przestrzegają zasad. Jednak zrzeszają wokół siebie ludzi i świat pełen jest takich zgromadzeń. Ludzie ci posiadają wiarę w "tak zwanego" guru, bądź "tak zwaną" medytację... Takie rzeczy się dzieją.

Jaki jest tego rezultat? To bardzo ważne pytanie. Ye sastra-vidhim utsrjya yajante sraddhayanvitah. Jednak mają oni wiarę. Mają wiarę lecz zostali zwiedzeni. Tesam nistha tu ka krsna: "Kryszna, następnie wiara, następnie ślepa wiara, jak to zdefiniować? Dlaczego? Jaki będzie rezultat?" Tesam nistha tu ka krsna. Teraz, "Czy jego wiara jest w dobroci, pasji czy ignorancji?" Nikt nie jest w stanie uczynić postępu duchowego nie dochodząc do platformy satva-guny. To jest fakt. Podobnie jak nikt nie może dostać się na studia prawne nie zdając matury. Podobnie, po pierwsze musimy wznieść się do platformy sattva-guny. Jest to początek wiedzy duchowej, jako że wiedza duchowa jest ponad sattva-guną. Ponad sattva-guną. Najwyższą wartość prezentuje sattva-guna, kiedy umysł jest czysty i możemy postrzegać rzeczy takimi jakimi one są naprawdę, bez niejasnego zrozumienia. Sattva-guna jest kwalifikacją bramina.

Istnieją trzy guny. Natura materialna działa pod wpływem trzech gun, trzech podziałów. Tak jak...Przykład ognia, dymu i drewna. Wszyscy wiedzą, że drewno płonie. Kiedy podpalisz drewno, najpierw pojawi się dym. Następnie pojawi się płomień. Ktoś może powiedzieć...Oni mówią w ten sposób: "Tak czy inaczej forma...To jest drewno. Jest ogień, jest dym i nie ma dymu, jest drewno. Wszystko to jest jednym." Nie. Mimo, że to wszystko jest jednym, nadal potrzebujesz ognia, nie potrzebujesz dymu czy drewna. Jeżeli chcesz pracować... "Mam drewno. Skończyłem pracę." Nie. Jeżeli drewno płonie wtedy możesz pracować. Możesz gotować; możesz się ogrzać; możesz oświetlić dom, tyle rzeczy. To jest wymagane. Nie możesz twierdzić; "Mam drewno więc mam wszystko." To jest draństwo. Musisz rozpalić ogień. To jest sattva-guna.

Dlatego też staramy się reformować najbardziej upadłe czy też najbardziej zainfekowane materialnie dusze. Staramy się doprowadzać je do stanu ognia, ponieważ bez ognia nie można wykonać żadnej pracy. Nie jest to możliwe. Jest to bardzo praktyczny przykład. Podobnie jak yajna. Yajna...Przeprowadzamy ofiary ogniowe i chcemy widzieć ogień, nie dym, mimo że te dwa są jednym. Nie możesz czuć satysfakcji myśląc: "Jest dym. W porządku. Jest ogień." Bez ognia nie będzie dymu. Parvato mandiman dhumat(?). Kiedy widzimy dym rozumiemy, że gdzieś pali się ogień. Kiedy w lesie szaleje pożar, ludzie natychmiast wiedzą o tym poprzez unoszący się dym. Tak więc dym jest oznaką ognia, nie jest samym ogniem. Podobnie, tak zwana medytacja, tak zwana duchowość, wyimaginowane idee. Być może jest w tym odrobina życia duchowego, lecz nie jest to życie duchowe. Powinniście zrozumieć. To nie jest życie duchowe. Jest to coś co nazywamy abhasa. Abhasa oznacza dzień, światło słońca. Wcześnie rano nie widać słońca, lecz widać światło. Nie ma ciemności.

Podobnie, dociekania Ardżuny: Ktoś kto nie przestrzega śastra-vidhi lecz posiada pewną wiarę odpowiadającą jego wyobrażeniom. Jaki jest tego rezultat? Czy jest on usytuowany w sattva-gunie, radżo-gunie czy tamo-gunie?' To jest...Kryszna...To jest bardzo ważne pytanie i Kryszna...Nie jest powiedziane: "Kryszna powiedział." Jest powiedziane, sri bhagavan uvaca. Czasami zdegradowani ludzie myślą o Krysznie jak o zwykłej istocie ludzkiej. Nawet poważni naukowcy czy filozofowie ulegają iluzji. W Indiach jest partia polityczna zwana Arya-samadż. Akceptują oni Krysznę jako potężną osobę, lecz nie jako Boga. Nie jako Boga. Avajananti mam mudhah: "Będący draniami, uważają Mnie za zwykłą istotę ludzką." Jest to wspomniane w Bhagavad-gicie. Jest On Najwyższą Osobą Boga. Dlatego też, kiedykolwiek wymagany jest autorytatywny osąd w Bhagavad-gicie jest powiedziane, sri bhagavan uvaca. Oznacza to, że nie możemy przeciwstawić się temu stwierdzeniu. Bhagavan. Jako że mówi to Najwyższa Osoba Boga, jest to ostateczne. Żadnego argumentowania. Żadnego własnej interpretacji. To jest znaczenie sri bhagavan uvaca. Podobnie, po dociekliwym pytaniu, sri bhagavan uvaca. Czyja to książka? Kto pozakreślał te zasady?

Satsvarupa: Ta książka należy do Karnamrity.

Prabhupada: Czy nie chce on tych zasad? Czy po to je zaznaczył? Hm. Tak. Lecz Kryszna...er... osobiście, Vjasadeva celowo umieścił tutaj, sri bhagavan uvaca: "Bhagavan, Najwyższa Osoba Boga, ostateczny..." Bhagavan oznacza ostateczny. W niektórych krajach istnieje sąd najwyższy. Kiedy więc wyrok zapada z ramienia Sądu Najwyższego, wyrok ten nie podlega apelacji. W systemie monarchicznym, kiedy król wydaje rozkaz, rozkaz ten nie podlega dyskusji. Podobnie, kiedy powiedziane jest, sri bhagavan uvaca, jest to ostateczne. Żadnych argumentów, żadnej logiki. Mogą pojawić się argumenty, może pojawić się logika, lecz mimo to zdanie Kryszny jest ostateczne. Nigdy więcej marnowania czasu. Kiedy mówi to Bhagavan, oznacza to parampara. Pierwsze oświadczenie, rozkaz, stwierdzenie czy osąd dany jest przez Najwyższego Pana. Jeżeli przekaz ten przekazywany jest poprzez sukcesję uczniów to jest prawdziwe zrozumienie, prawdziwa wiedza.

Wy...My jesteśmy...Po pierwsze w każdej minucie jesteśmy częścią Bhagavana. Mamaivamsah. Adekwatnie do naszej pozycji posiadamy określoną wiedzę, określone zrozumienie. Podobnie jak duży ogień i mała iskra ognia. Oba są ogniem, lecz nie możesz porównać małej iskry do dużego ognia. Nie jest to możliwe. Ogromny ocean i mała kropla z oceanu. Jako że mała kropla ma taki sam smak jak ocean Mayavadi konkludują: "Jestem jednością." Nie mają na tyle zdrowego rozsądku, żeby zrozumieć, że mała kropla chociaż jakościowo taka sama, jest bardzo mała. Dlatego też nasza wiedza jest niedoskonała. Mimo, że jakościowo jesteśmy jedni z Bogiem, będąc bardzo małymi, nasza siła, wiedza, zrozumienie – wszystko jest proporcjonalnie mniejsze. Po pierwsze musicie zrozumieć to, że jesteśmy jednocześnie tacy sami i różni. Jedność oznacza jedność w jakości. Mała rzecz, która jest zrobiona ze złota, nie może być porównana z kopalnią złota. To jest nazywane dvaita-vada, advaita-vada. Dranie myślą: "Ponieważ jestem ze złota jestem tak dobry jak cała kopalnia." Nie, to nie tak. Kopalnia złota jest bardzo duża, ma niezmierzoną wartość. Nie powinniśmy o tym zapominać.

Dlatego też jest powiedziane...Teraz, tri-vidha bhavati sraddha: "Ta śraddha, ta wiara," Kryszna mówi, "są trzy rodzaje." Tri-vidha bhavati sraddha. Tri-vidha bhavati sraddha dehinam sa svabhava-ja. Dehinam. Zawsze pamiętaj, dehinam oznacza właściciela tego ciała. Właściciel jest różny od ciała. Będący pod wpływem koncepcji mówiącej, że właściciel nie istnieje i ciało to jest wszystkim są usytuowani poniżej tamo-guny. W rzeczywistości są zwierzętami. Zostali opisani jako nie lepsi od zwierząt. Ci, którzy myślą jak pies: "Jestem ciałem..."Pies również myśli: "Jestem ciałem ", i człowiek myśli: "Jestem ciałem". Jaka w takim razie jest między nimi różnica? Kiedy człowiek dochodzi do zrozumienia: 'Nie jestem tym ciałem; Jestem duszą", wtedy zaczyna się wiedza. Przed tym zrozumieniem, człowiek niczym zwierzę, jest pogrążony w ignorancji. Yasyatma-buddhih kunape tri-dhatuke [SB 10.84.13].

Aby dojść do prawdziwej konkluzji wiedzy należy ją kultywować. Kultywacja jest wymagana. Przypuśćmy, że ktoś podał przykład z ogniem i drewnem. Jeżeli jesteś usatysfakcjonowany samym drewnem, jest to nazywane tamo-guna. Kiedy istnieje dym, to już inna platforma. Lecz kiedy ktoś zainteresowany jest bezpośrednio ogniem, jest to sattva-guna. Dlatego też Kryszna mówi tutaj, tri-vidha bhavati sraddha dehinam sa svabhava-ja. Jeżeli ktoś żyje jak wieprze, koty i psy – dokładnie takie jest ich zachowanie i pozostają oni w tej pozycji przez całe życie – jak i osoby, które są zaawansowane, które czczą Bóstwa, kąpią się trzy razy dziennie, intonują mantrę Hare Kryszna, obie te klasy nie znajdują się równej pozycji. Nie jest to możliwe, jako że jedne z nich są pod wpływem sattva-guny, natomiast inne pod wpływam tamo-guny – chociaż oni również mają swoją wiarę. To nie jest tak, że oni w ogóle w nic nie wierzą. Mają wiarę. Lecz wiara ta jest na najniższej pozycji. Wiara ta nie pomoże w duchowej realizacji. Dlatego też Kryszna mówi, tri-vidha bhavati sraddha dehinam sa svabhava-ja. Svabhava-ja oznacza naturalne. Jako że ciało ich nie zostało jeszcze oczyszczone, znajduje się oni pod wpływem tamo-guny czy ignorancji. Tri-vidha bhavati sraddha dehinam sa svabhava-ja.

Dlatego też musimy się zmienić. Podobnie jak chory człowiek. Może on zmienić się w człowieka zdrowego pod warunkiem, że przestrzega zasad danych przez lekarza, zażywa lekarstwa, przestrzega właściwej diety...To jest możliwe. Tak więc jeżeli ktoś nie przestrzega zasad i zaleceń pozostaje na pozycji człowieka chorego. To nie jest tak: "Staliśmy się wolni. Możemy mówić o nonsensach i zachowywać się nonsensownie. Mimo wszystko nadal jesteśmy zaawansowani." To nie jest możliwe. Sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu. Jak? Jakie są symptomy osoby usytuowanej w sattva-gunie, radża-gunie czy tamo-gunie? Możemy to poznać po symptomach. Sattva-guna oznacza bramina. Symptomy bramina opisane są w Bhagavad-gicie. Wszystkie cechy są tam opisane. Możesz to sprawdzić. Podobnie jak w chemii istnieją studia analityczne dotyczące tego, czy dana substancja jest czysta czy też nie. Każda z nich posiada własny charakterystyczny kolor, smak i wiele innych rzeczy. Chemicy wiedzą jak sprawdzać te rzeczy. Kiedy test wypada zgodnie ze standardem wtedy substancja akceptowana jest jako czysta i może służyć określonemu celowi. Natomiast kiedy substancja jest podrobiona...Wszystko...Kiedy gotujemy jedzenie. Kiedy ghee jest czyste, smak potrawy jest inny niż kiedy ghee jest nieczyste. Kiedy używamy oleju smak również jest inny. Tak to wygląda.

Ludzie są kontrolowani przez trzy siły materialnej natury. Jeżeli nie podążają za wskazówkami śastr stwarzają idee zgodną z własną pozycją, czy będzie to w sattva-gunie, radża-gunie czy tamo-gunie. Ludzie, którzy działają w wymyślony przez siebie sposób, nie odniosą sukcesu. Nie odniosą sukcesu działając w tamo-gunie. Yah sastra-vidhim utsrjya vartate kama... Człowiek taki działa będąc pod wpływem natury materialnej, którą przyswoił w momencie narodzin. Istnieją...Przedyskutowaliśmy ten werset, sad-asad-janma, yoni-janmasu. Karanam guna-sango 'sya. Każdy otrzymuje określony rodzaj ciała. Ktoś może powiedzieć: "To ciało jest bardzo dobre, natomiast tamto już nie." Dlaczego tak się dzieje? Z powodu obcowania z naturą materialną. Żywa istota upada ze świata duchowego. Tak jak Dżaja – Vidżaja. Jeżeli nie będziemy trzymać się zasad duchowych to nawet będąc na Vaikuncie istnieje możliwość upadku, a co tu dopiero mówić o świecie materialnym? W świecie duchowym żadna materialnie zanieczyszczona dusza nie ma prawa zostać. Dusza taka upada.

Kiedy duchowa żywa istota upada? Podobnie jak Dżaya-Vidżaja. Dżaja i Vidżaja zostali asurami. Upadli z Vaikunty. Lecz zostali oni asurami w pewnych warunkach. Czytaliśmy Bhagavatam gdzie Kaśjapa Risi, jego żona...Diti? Jak ona miała na imię? Tak czy inaczej, była ona bardzo pożądliwa podczas pory sandhya, wieczorem kiedy dzień się kończy. Pragnęła seksu ze swoim mężem, lecz on powiedział: "Nie, to nie jest właściwy czas." Jednak ona była tak pożądliwa, że praktycznie zmusiła swego męża do seksu. Rezultatem tego były narodziny dwóch demonów. Tak bardzo musimy uważać. Widzicie? Zgodnie z czasem, zgodnie z okolicznościami...Dlatego też Wedy polecają garbhadhana-samskarę. Aby począć dziecko, należy wziąć pod uwagę – czas, stan umysłu, sytuację. Więc...Nie tak jak koty i psy. Tworząc ładne otoczenie w sattva-gunie można począć dziecko. Dziecko to zostanie wielkim człowiekiem, wielbicielem. Wszystko to ma powiązanie z materią. To są śastry, wykonujesz czynności, ale zgodnie z zaleceniami śastr. Polecenia śastr, tak jak jest tutaj powiedziane, sattviki, radżasi, tamasi.

Podany jest przykład: tak jak mała iskra wypada z płonącego ognia...Widzieliście iskry. Iskry te znajdują się wewnątrz ognia, lecz czasem zdarza się tak, że iskry te wypadają poza ogień. Tak więc uznajmy, że ogień to świat duchowy i mała iskra, żywa istota, czasami wypada z tego ognia. Kiedy upada dociera do świata materialnego i...Jakiego rodzaju jest to upadek? Mała iskra może upaść na suchą trawę. Jak tylko dotknie suchej trawy istnieje duże prawdopodobieństwo, że wznieci się ogień – jest to sytuacja w sattva-gunie. To jest sattva-guna. Kiedy mała iskra upadnie na ziemię przez jakiś czas płonie, lecz szybko gaśnie. Jest to radżo-guna. Natomiast jeżeli iskra wpadnie do wody natychmiast gaśnie i nigdy już nie zapłonie. Więc istnieje różnica, tamo-guna, radżo-guna i sattva-guna. Ci, którzy znajdują się pod wpływem tamo-guny są w beznadziejnej sytuacji. Mogą starać się coś robić, lecz będąc w tamo-gunie – tak jak iskra spadająca do wody...Woda i ogień, dwie przeciwności. Jeżeli ktoś znajduje się w tamo-gunie nie ma on szans na wydostanie się, iskra już nigdy nie zapłonie. Nie ma takiej możliwości.

Dlatego też proces polega na wzniesieniu się od tamo-guny, poprzez radżo-gunę, aż to sattva-guny. Następnie musimy się wnieść poza sattva-gunę na platformę duchową. Taki jest proces. Jeżeli trzymasz się zasad w tamo-gunie wtedy nie ma nadziei na duchową realizację, lecz na stanie się wieprzem czy psem. Wtedy życie jest skończone. Tak więc ci, którzy starają się zrobić postęp na ścieżce realizacji Boga muszą trzymać się zasad sattva-guny. W innym wypadku sytuacja jest beznadziejna. Nie jest beznadziejna. Nic nie jest do końca beznadziejne. Po prostu zabierze to bardzo dużo czasu. W Bhagavad-gicie istnieje stwierdzenie, bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate: [Bg. 7.19] "Po wielu narodzinach i śmierciach ten kto posiadł prawdziwą wiedzę..." Prawdziwa wiedza znajduje się na platformie sattva-guny. "Wtedy podporządkowuje się on Krysznie." Wtedy rozpoczyna się życie duchowe i możemy zakończyć ten proces nawet w tym życiu po prostu poprzez zrozumienie Kryszny.

Janma karma me divyam yo janati tattvatah, tyaktva deham punar janma naiti mam eti kau... [Bg. 4.9]. Wszystko jest tam opisane. Spróbujcie zrozumieć Bhagavad-gitę i nawet w tym życiu będzie w stanie zakończyć proces samorealizacji i udać się z powrotem do domu, do Boga. Dziękuję bardzo. [przerwa]

...oczyszczony poprzez intonowanie. Ceto-darpana-marjanam [Cc. Antya 20.12]. Jest to definicja dana przez Caitanya Mahaprabhu. Wszystko, czystość, nieczystość, wszystko znajduję się w sercu. Jeżeli ktoś będąc w stanie uwarunkowanym myśli "teraz stałem się oczyszczony", to jest draństwo. Lecz na platformie czystość, nawet jeżeli nie czci się Bóstw...

Premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena santah sadaiva [Bs. 5.38]. Taki człowiek widzi Krysznę wszędzie. Haridasa...Jednak nie powinniśmy tego imitować. Jesteśmy na niższej pozycji. Dlatego też wymagane jest czczenie Bóstw. Jeżeli w pobliżu nie ma świątyni możecie trzymać małe Bóstwo w pudełku. Po wzięciu kąpieli możecie usiąść i ofiarować Bóstwu patram puspam phalam toyam. Możecie ofiarować nie dużo, nie dużo wody. Gdzie tkwi trudność? Czczenie Bóstw. Bóstwa można czcić gdziekolwiek. Po wzięciu kąpieli możesz coś ofiarować. Jeżeli nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj listek Tulasi. Albo jakikolwiek inny liść. Kryszna mówi o tym, patram puspam phalam toyam yo me. Rzecz polega na byciu prawdziwym wielbicielem wtedy Kryszna zakceptuje cokolowiek Mu ofiarujecie. To nie jest tak, że trzeba gotować wyśmienite potrawy. Kryszna nie jest zainteresowany jedzeniem. Kryszna zainteresowany jest waszym oddaniem i wiarą, a to jest możliwe gdziekolwiek jesteśmy.

Sudama: Powstało pytanie jak podążać za autorytetem. Jaki jest autorytet pomiędzy...?

Prabhupada: Twoim autorytetem jest twój mistrz duchowy. Nie wiesz kto jest autorytetem? Skąd takie pytanie? Jeżeli ktoś jest inicjowany oznacza to, że już przyjął autorytet. Jeżeli nie podąża za instrukcjami mistrza duchowego jest draniem. Przeciwstawia się autorytetowi. To wszystko.

Sudama: Jest również inne pytanie: autorytetem jest mistrz duchowy, lecz pomiędzy mistrzem duchowym... Różnica pomiędzy, tak jak dyskutowaliśmy w samochodzie, o siksza i diksza-guru.

Prabhupada: Siksza i diksza-guru...Siksza guru, któru instruuje niezgodnie z instrukcjami danymi przez diksza guru, nie jest siksza guru. Jest demonem. Siksza guru, diksza guru oznacza...Diksza guru nie jest zawsze obecny. Dlatego też ktoś może przyjmować instrukcje od zaawansowanego bhakty. To jest nazywane siksza guru. Siksza guru nie oznacza kogoś kto naucza czegoś odmiennego od diksza guru. Nie jest wtedy siksza guru. Jest draniem.

Wielbicielka: Czy ludzie są instruowani podczas tych spotkań?

Prabhupada: (ignoruje pytanie) Ponieważ jest to obraza. Guror avajna. Pierwszą obrazą jest guror avajna, sprzeciwianie się autorytetowi mistrza duchowego. Jest to pierwsza obraza. Jeżeli ktoś popełnia obrazy jak może robić postęp w intonowaniu? Nie może uczynić postępu. Wtedy wszystko jest zrujnowane już na samym początku. Guror avajna. Wszystko się w tym zawiera. Jeżeli ktoś sprzeciwia się mistrzowi duchowemu pozostaje w nieczystym stanie. Nie może być siksza guru. Jest skończony, natychmiast. Guror avajna sruti-sastra-nindanam, namno balad yasya hi... Nie uczycie się o tym rzeczach. Zostaliście inicjowani. Jest dziesięć rodzajów obraz. Macie wzgląd na te rzeczy czy nie? Musicie unikać tych dziesięciu rodzajów obraz. Pierwszą obrazą jest sprzeciwianie się poleceniu mistrza duchowego. Pierwsza obraza. Jeżeli jesteś obraźliwy, jak możesz uczynić postęp w intonowaniu? To nie jest możliwe.

Wielbicielka: Czy nie możemy po prostu intonować, nie przyjmując instrukcji?

Prabhupada: To znaczy?

Sudama: Ona chce wiedzieć czy możemy po prostu intonować, bez czytania, bez podążania za instrukcjami.

Prabhupada: Lecz intonowanie musi być czyste. Twój guru pisze książki. Jeżeli uważasz: "Nie ma konieczności czytania tych książek", to jest to guror avajna. Czy uważasz, że pisze te książki całymi nocami po to by je sprzedać i zarobić pieniądze? Czy myślisz w ten sposób?

Wielbicielka: Tak więc powinno się intonować i czytać zarazem?

Prabhupada: Tak

Wielbcielka: Ale jak interpretować?

Prabhupada: Huh?

Sudama: Ona pyta, na ile powinniśmy interpretować książki. Innymi słowy... Sytuacja wygląda tak, że aby być dobrym siksza ktoś powinien dawać instrukcje jako mistrz duchowy. Musi on działać zgodnie z twoim programem, wstawać wcześnie...

Prabhupada: Już śpiewaliśmy. Ara na kariha mane asa. Guru-mukha-padma. Jak to brzmi? Czytaj.

Bhadra-vardhana: Ara na kariha mane asa.

Prabhupada: Ah. Nie myśl inaczej. Cokolwiek powie, guru zaakceptuj to, ostatecznie. Ara na kariha mane asa. Nie zmieniaj tego. To jest instrukcja. Jak możesz nie wypełniać polecenia guru?

Wielbicielka: Tak więc po prostu czytaj, nie interpretuj.

Prabhupada: Tak. Czytasz bądź nie, ale musisz to zrealizować. Przypuścimy, że ktoś jest niepiśmienny. Nie potrafi czytać. Lecz może podążać... (koniec).

http://vrinda.net.pl

Wydrukowano z portalu Vrinda.Net.pl

Adres tego artykułu w Internecie:
http://vrinda.net.pl/filozofia/news.php?lin=&str=7&ser=filozofia&sek=wyklady&id=1134

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl