Vrinda.Net.pl - Portal polskiej społeczności Vaisnava
środa, 20 marca 2019

Zwiększyć swoje problemy
Karakas, 28.03.2005 – Śrila Prabhupad

20 Luty, 1975, Karakas

Prabhupad: (tłumaczony na język hiszpański przez Hridayanandę dasa)

om namo bhagavate vasudevaya
janmady asya yato 'nvayad itaratas carthesv abhijnah svarat
tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah
tejo-vari-mrdam yatha vinimayo yatra tri-sargo 'mrsa
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi
[SB 1.1.1]

Przez rozpoczęciem Śrimad Bhagavatam, autor ofiarowuje pełne szacunku pokłony Najwyższej Osobie Boga. Prawda o Najwyższej Osobie Boga została wyjaśniona w następnych czterech linijkach. Pierwsza linijka mówi janmady asya yatah [SB 1.1.1], oznacza to, że Najwyższa Osoba Boga jest źródłem całego stworzenia. Ludzki umysł jest dociekliwy. Istota ludzka, nawet dziecko, zasięga informacji od swojego ojca. Jest dociekliwe. To jest ludzkie życie. Ludzka istota docieka: "Co to jest, ojcze?" Co to jest?" Ojciec udziela odpowiedzi. Dopóki istota nie docieka, nie można nazwać jej istotą ludzką. Kot czy pies nie są w stanie dociekać na temat początku wszystkiego. Lecz ludzki mózg jest rozwinięty do tego stopnia, że docieka, człowiek robi badania w celu odnalezienia oryginalnej przyczyny stworzenia. W dzisiejszych czasach naukowcy badają źródło życia. Niestety, mylą się oni. Pragną zbadać i poznać źródło życia. Jest bardzo wielu wykwalifikowanych naukowców. Twierdzą oni, że źródłem życia jest kombinacja substancji chemicznych. Nie jest to faktem.


Dlatego też, nie będąc prowadzonym przez autorytet nikt nie jest w stanie odnaleźć doskonałej odpowiedzi. Na uniwersytecie, prowadzący badania naukowcy są kierowani przez trzech doświadczonych profesorów. Kiedy praca studenta spotka się z uznaniem tych profesorów, student otrzymuje stopień doktora. Tak jak wspomniałem wcześniej, dziecko docieka: "Co to jest, ojcze?" Podobnie, my również powinniśmy dociekać: "Co jest źródłem wszechświata?" Nie tylko wszechświata, lecz wszystkiego, co jest w zasięgu naszego doświadczenia, naturalnie skłaniamy się do... To jest mikrofon. Osoba inteligentna zapyta się: "Kto jest producentem tego mikrofonu?" Tak jak my pytamy o dziecko: "Czyim on jest synem? Kto jest jego ojcem?" Podobnie, ludzki umysł docieka o źródle stworzenia. Jest to jedyny obowiązek istoty ludzkiej. W Śrimad Bhagavatam jest powiedziane, jivasya tattva-jijnasa, co oznacza jiva, a szczególnie istota ludzka... Jiva oznacza wszystkie żywe istoty, lecz ponad nimi wszystkimi najbardziej rozwiniętą świadomość ma istota ludzka. Dlatego też jej obowiązkiem jest dociekanie na temat Prawdy Absolutnej. Jest powiedziane, jivasya tattva-jijnasa.

kamasya nendriya-pritir
labho jiveta yavata
jivasya tattva-jijnasa
nartho yas ceha karmabhih
[SB 1.2.10]

Oznacza to, że mamy pragnienia zadowalania zmysłów oraz pragnienia dotyczące utrzymania ciała. Pragnienia te oparte są na czterech zasadach potrzeb cielesnych. Każda żywa istota jest zajęta szukaniem pożywienia, schronienia, seksu oraz obrony. Te skłonności występują zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Pies poszukuje pożywienia; wieprz poszukuje pożywienia; ptak poszukuje pożywienia; człowiek również poszukuje pożywienia. Po drogach jeździ tak wiele samochodów z prędkością siedemdziesięciu mil na godzinę. W jakim celu jadą? "Gdzie jest jedzenie? Gdzie są pieniądze?" Zapytaj kogokolwiek, kto jedzie samochodem siedemdziesiąt mil na godzinę, "Czym się zajmujesz?" Odpowie ci: "Muszę pobrać pieniądze z tego miejsca. Tutaj muszę zrobić interes." Wszystko to dotyczy pieniędzy. Taka będzie odpowiedź. Nie mają innej odpowiedzi. Jeżeli zapytasz go: "Co zrobisz z tymi pieniędzmi?", odpowie on: "Będę mieszkał we wspaniałym apartamencie, będę jadł wystawne jedzenie, będę się cieszył wspaniałym seksem i będę musiał się bronić." Lecz Bhagavatam mówi, czy też najwyższy autorytet mówi, "Nie, to nie jest twój obowiązek. Ponieważ jesteś istotą ludzką... takie obowiązki ma również zwierzę. Dlatego też ludzkim obowiązkiem jest tattva-jijnasa, jivasya tattva-jijnasa. Kiedy jesteś jedynie rozwiniętym zwierzęciem... Teraz również jesteś zwierzęciem, jako że nie dociekasz o Prawdzie Absolutnej. Lecz jesteś rozwinięty i twoim obowiązkiem jest dociekanie i źródle wszystkiego. Twoim obowiązkiem nie jest zwiększanie problemów czterech potrzeb życia. Lecz ta karma, czy też niepotrzebne czynności po prostu zwiększają problemy.

W świecie zwierząt i ptaków nie występują problemy ekonomiczne. Ptaki wstają wcześnie rano, ćwierkają pomiędzy sobą i po paru godzinach czy minutach odlatują z drzewa i otrzymują pożywienie. Podobnie dzieje się u zwierząt. Zwierzęta otrzymują pożywnie nawet w dżungli. Ptaki i zwierzęta mają tam swój dom. Ptaki bardzo wygodnie, bez żadnych zakłóceń, śpią w nocy na wierzchołku drzewa. Podobnie, zwierzęta... W dżungli żyje tak wiele słoni, tygrysów i wiele innych zwierząt. Wszystkie mają własne miejsce do spania. Seks jest również zagwarantowany. Kiedy ptaki rozwijają się w jajku, jedno jajko posiada zarodek męski, drugie żeński. Możecie zobaczyć, że ptaki żyją w parach. Dwa miesiące temu, kiedy byłem w Mayapur, znalazłem w toalecie dwa małe węże żyjące w parze. Ptaki, zwierzęta i węże żyją w parach. Tygrysy i słonie również. Zwierzętom nie brakuje seksu. Jeżeli chodzi o obronę zwierzęta wyposażone są w pazury, kły, skrzydła itp. Wszystkie zwierzęta mogą się bronić zgodnie ze swoimi możliwościami. W ten sposób, cztery potrzeby życia zostały zaaranżowane przez prawa natury. Żywe istoty, dusze, wędrują po całym wszechświecie w różnych rodzajach ciał. Będąc częściami Boga, nasze cztery potrzeby cielesne – pożywienie, miejsce do mieszkania, seks i ochrona – już zostały nam dostarczone. Nie musimy ciężko pracować, aby zdobyć te cztery rzeczy. Są one dostępne w życiu zwierząt, ptaków, w niższych gatunkach życia, więc dlaczego nie w formie ludzkiej? Śastra mówią,

tasyaiva hetoh prayateta kovido
na labhyate yad bhramatam upary adhah
tal labhyate duhkhavad anyatah sukham
kalena sarvatra gabhira-ramhasa

Oznacza to, "Cztery potrzeby życia zostały zaaranżowane." Możliwe jest spełnienie tych potrzeb w ciele ptaka, zwierzęcia, niższej formy zwierzęcia, w formie drzewa, rośliny. Dlatego też nie powinniśmy tracić czasu na spełnienie tych potrzeb, lecz powinniśmy dociekać o Prawdzie Absolutnej. Ludzka inteligencja jest przeznaczona na dociekania o Prawdzie Absolutnej. Ludzie posiadają bardziej rozwiniętą świadomość niż zwierzęta. Wyższa inteligencja powinna być wykorzystana na dociekania o Prawdzie Absolutnej. Tak więc... Vedanta-sutra mówi, janmady asya yatah [SB 1.1.1], athato brahma jijnasa. Ludzka forma życia nie jest przeznaczona do zdobywania lepszego pożywienia, lepszego mieszkania, lepszego seksu i obrony. Używając ludzkiej inteligencji ktoś myśli: "Jeżeli potrzeby ciała są zaspokajane u zwierząt i ptaków, dlaczego nie miałyby być one zaspokojone w moim życiu?" Potrzeby te zaspokajane są również w ludzkiej formie życia. To jest fakt. Niecywilizowane plemiona ludzi otrzymują swoje pożywienie. Tacy ludzie żyją w dżungli. W dżungli są owoce gotowe do spożycia. Wszystko jest przygotowane. Niecywilizowani ludzie nie wiedzą jak wyprodukować pożywienie. Jedzą zwierzęta. Jedzą owoce. Rzeczy te są gotowe. Podobnie, cywilizowana istota ludzka ma również przygotowane lepsze pożywienie. Człowiek może wyprodukować z ziemi różne rodzaje ziarna. Rzeczy te są już gotowe. Nie ma potrzeby angażowania dodatkowego czasu na rozwinięcie technik lepszego jedzenia i spania. Powinniśmy być usatysfakcjonowani tak jak zwierzęta. Zwierzęta są zadowolone ze swojej pozycji. Nie są zaniepokojone. Podobnie my powinniśmy być zadowoleni z wszystkiego co jest automatycznie dostępne jako dar natury bądź Boga.

Natura dała nam możliwość dociekania o Prawdzie Absolutnej. Czym jest Prawda Absolutna? Jest to nasze jedyne pytanie: 'Czym jest Prawda Absolutna czy też czym jest źródło wszystkiego?" Dlatego też w Śrimad Bhagavatam, najpierw ofiarowane są pokłony Vasudevie. Om namo bhagavate vasudevaya oznacza, "Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Panu Vasudevie, Krysznie." Śrimad Bhagavatam jest przedstawione przez Vyasadevę, najbardziej egzaltowaną osobistość będącą guru, Vyasa guru czy też Vedavyasą, dla wszystkich duchowo zaawansowanych i świadomych ludzi. Mistrz duchowy jest reprezentantem Vyasadevy. Dlatego też dzień narodzin mistrza duchowego nazywany jest Vyasa-pują. Zrozumienie, że Vasudeva jest źródłem wszystkiego, jest dostępne w ludzkiej formie życia. Bhagavad-gita mówi:

bahunam janmanam ante
jnanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah
[Bg. 7.19]

Co oznacza... Prowadzimy badania. Naukowiec prowadzi badania, filozof prowadzi badania, każdy prowadzi badania i poszukuje na swój własny sposób. Dlatego też zrozumienie oryginalnej przyczyny wszystkiego zajmuje tak wiele czasu. Kryszna mówi w Bhagavad-gicie:

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah
[Bg. 10.8]

Kryszna, Bóg mówi: "Jestem źródłem wszystkiego." Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate [Bg. 10.8]. "Wszystko ze Mnie emanuje." Iti matva, "Rozumiejąc tą prawdę o Mnie", budha, "uczona osoba", bhajante mam drdha-vratah, "w pełni angażuje się w świadomość Kryszny." Kryszna jest źródłem wszystkiego, lecz zrozumienie tego faktu, w zależności od pozycji, na jakiej się znajdujemy, zajmuje trochę czasu. Faktem jest, że Kryszna jest źródłem wszystkiego i inteligentny człowiek może z łatwością to zrozumieć. Człowiek taki podejmuje świadomość Kryszny. Osoby nieinteligentne, próbują sami zrozumieć czy Kryszna jest źródłem wszystkiego i dlatego zajmuje im to sporo czasu. Dlatego też uczone osoby prowadzące badania nad źródłem wszystkiego, lecz robiące to na swój własny sposób, potrzebują wielu, wielu narodzin, aby zrozumieć, że to Kryszna jest oryginalnym źródłem.

Jeżeli ktoś jest prawdziwym naukowcem, dojdzie on w końcu do konkluzji vasudevah sarvam iti [Bg. 7.19]. Lecz ci, którzy są bardziej oczyszczeni, zamiast prowadzić samodzielne badania, od razu przyjmą Krysznę jako przyczynę wszystkiego. Kryszna wyjaśnia prawdę o Sobie w Bhagavad-gicie. Jeżeli ktoś jest na tyle szczęśliwy i inteligentny przyjme on słowa głoszone przez Krysznę, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja [Bg. 18.66] – osoba taka przyjmie te słowa. Dla takich właśnie osób, które zaakceptowały Krysznę jako najwyższe źródło, Prawdę Absolutną, zostało spisane Śrimad Bhagavatam. Oto początek Śrimad Bhagavatam, om namo bhagavate vasudevaya, co oznacza "Ofiarowuję pełne szacunku pokłony Tobie, Krysznie i podporządkowuję się Tobie." Szczęśliwa osoba natychmiast przyjmuje wersję Kryszny, sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja [Bg. 18.66], lecz ktoś kto nie jest na tyle szczęśliwy i inteligentny, prowadzi badania przez wiele, wiele żyć by następnie dojść do konkluzji, vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah [Bg. 7.19]. Można przyjąć Krysznę na dwa sposoby, można przyjąć... Kryszna mówi aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucah, "Nie martw się. Zapewnię ci wszelką ochronę, więc podporządkuj się Mi." Jeżeli natychmiast przyjmiesz to, staniesz się wyzwolony. Jeżeli nie, możesz prowadzić samodzielne badania. Ostatecznie dojdziesz do tej konkluzji, vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah [Bg. 7.19].

Jeżeli mówisz, "Nie wierzę, że Kryszna jest źródłem wszystkiego", jest to twoja opinia, twoja niezależność. Możesz następnie czekać przez wiele żyć, bahunam janmanam ante [Bg. 7.19]. Ostatecznie dojdziesz do tej samej konkluzji. Lecz ponieważ odrzuciłeś tę prawdę, będziesz musiał czekać przez wiele, wiele narodzin. Dojście do tej konkluzji jest nieuniknione, ponieważ Kryszna jest źródłem wszystkiego, sarva-karana-karanam [Bs. 5.1]. Nie ma innej alternatywy. Musisz dojść do tej konkluzji. Jeżeli nie przyjmiesz tego teraz, będziesz musiał czekać przez wiele, wiele żyć. Nawet, jeżeli nie jesteś wystarczająco inteligentny i przyjmiesz słowa Kryszny bez zrozumienia, to również jest dobre. Tak jak złoto. Możesz przyjąć złoto na wiarę, lub przeprowadzić naukowe badania. Jednak w obu przypadkach złoto pozostaje złotem. Jeżeli jesteś naukowcem i mówisz, "Po pierwsze sprawdzę czy to jest złoto. Dopiero wówczas to zaakceptuję"... Ktoś inny może powiedzieć, "Nie, mój ojciec twierdzi, że to jest złoto. Mój Guru Maharaj twierdzi, że to jest złoto. Tak wielu acaryów twierdzi, że to jest złoto. Tak więc jedna osoba przyjmuje złoto na podstawie twierdzeń autorytetów, inna na podstawie analizy chemicznej. Osoba, która przyjmuje prawdę na podstawie stwierdzeń acaryów jest bardziej zaawansowana. Natychmiast otrzymuje złoto. Ci, którzy czekają na wyniki analizy chemicznej, otrzymają je w późniejszym czasie. Oni również otrzymają tę wiedzę, lecz zajmie im to sporo czasu.

W Bhagavad-gicie Kryszna Sam wyjaśnia prawdę o Sobie, natomiast Vyasadeva prezentuje Śrimad Bhagavatam, "Oto Bóg, Kryszna." Om namo bhagavate vasudevaya. Teraz zależy to jedynie od was, przyjmiecie tą wiedzę bądź ją odrzucicie. To wasza decyzja, lecz wiedza ta jest już gotowa, aby ją przyjąć. Każdy szuka Boga. Ktoś mówi, "Boga nie ma". Ktoś inny mówi, "Bóg jest martwy". Ktoś jeszcze mówi, "To jest to, to jest tamto". Nie. Obie koncepcje, "Bóg jest martwy" i "Boga nie ma" są głupotą. Bóg nie jest martwy; my również nie jesteśmy martwi. Jesteśmy częściami Boga. Jeżeli Bóg jest żywy Jego części również są żywe. Jeżeli moje ciało żyje, naturalnie żyje również mój palec, jako że jest on częścią ciała. W podobny sposób, Bóg żyje więc my również żyjemy. Ponieważ znajdujemy się obecnie w materialnej koncepcji życia, nie rozumiemy kim jest Bóg, ani co jest naszym celem w życiu. Jest to nazywane ajnana, ignorancją. Osoba, która rozprasza tę ignorancję jest nazywana guru.

ajnana-timirandhasya
jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena
tasmai sri-gurave namah

Guru daje światło osobom żyjącym w ignorancji. Główne motto w magazynie Back to Godhead brzmi "Bóg jest światłem, niewiedza jest ciemnością. Tam gdzie jest Bóg, tam nie ma ciemności." Kryszna, Bóg, światło – wszystkie te słowa mają takie samo znaczenie. Jeżeli podejmiesz świadomość Kryszny nigdy już nie będziesz w ignorancji. Tutaj jest światło elektryczne. Nie ma ciemności. Ciemność istnieje, lecz kiedy pali się światło ciemność natychmiast znika. Podobnie, jeżeli przyjmiesz świadomość Kryszny ciemność materialnego życia natychmiast znika. Taka jest potrzeba ludzkiego życia. Życie zwierzęce oznacza życie w ciemności, lecz w ludzkiej formie ciemność ta może zostać rozproszona. To jest nasza prośba – szerzymy ten ruch świadomości Kryszny na całym świecie, aby rozproszyć ciemność ignorancji i obdarować światłem wiedzy. W tym celu został otwarty ten ośrodek. Proszę was wszystkich, abyście skorzystali z ruchu świadomości Kryszny i abyście zostali oświeceni oraz abyście byli szczęśliwi w swoim życiu. Dziękuję bardzo. [przerwa]

Hridayananda: (tłumaczy pytanie:) Wiele religii mówi o światłości. Skąd wiemy, że zmierzamy w kierunku prawdziwego światła?

Prabhupad: Światłość należy zrealizować osobiście. Światło... Ten pokój jest ciemny. Kiedy jest w nim światło, nie ma potrzeby pytać, "Czy to jest światło?" Sam je widzisz. Kiedy jesteś głodny i dostajesz mnóstwo jedzenia, twój głód zostaje zaspokojony i naturalnie czujesz, "Tak, jestem usatysfakcjonowany." Nie musisz nikogo pytać czy już nie czujesz głodu. Dlatego też nazywa się to samorealizacją. Realizujesz coś automatycznie. Nie ma potrzeby pytania nikogo o zdanie. Taki jest ten proces. [przerwa]

Hridayananda:.. że na ścieżce duchowego postępu każdy musi wyjść za maż bądź się ożenić.

Prabhupad: Nie, nie koniecznie. Jeżeli jesteś w stanie żyć bez żony lub męża, to nawet lepiej. Lecz ponieważ nie jesteś w stanie tak żyć i w związku z tym masz już dziecko, wtedy musisz się ożenić. (śmiech). Proszę nie bądźcie ojcami bez ślubu. (śmiech). To najbardziej grzeszny styl życia. (koniec)

http://vrinda.net.pl

Wydrukowano z portalu Vrinda.Net.pl

Adres tego artykułu w Internecie:
http://vrinda.net.pl/filozofia/news.php?lin=&str=7&ser=filozofia&sek=wyklady&id=1193

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl