Vrinda.Net.pl - Portal polskiej społeczności Vaisnava
środa, 20 marca 2019

Demony na Goloce Vrindavanie
Vrinda, 24.10.2006 – Rasasthali devi dasi

Często pojawia się pytanie – czy w miejscu takim jak Goloka Vrindavana są obecne demony, czy też nie. Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana niż można by się tego spodziewać. Ponieważ Śrimad Bhagavatam nie odnosi się bezpośrednio do Goloki Vrindavany, lecz jedynie do Vaikunthy, do analizy tego tematu musimy użyć innych pism. Za jedno z najstarszych pism odnoszących się bezpośrednio do Goloki uważana jest Brahma Samhita, jednak tam nie są omawiane demony. Książki Goswamich, które niezwykle rozjaśniają to zagadnienie, są częścią naszej tradycji i stąd możemy je uznać za autorytatywne w naszej linii. Temat ten został wyjaśniony też w Kryszna-sangati Śivaramy Maharaja, przy użyciu tych i innych pism.

1. Rozrywki prakata i aprakata

Istnieją dwa aspekty rozrywek Kryszny: prakata-lila (rozrywki objawione, widzialne, czy też zamanifestowane) oraz aprakata-lila (rozrywki w świecie duchowym, niezamanifestowane). Obydwa aspekty są niezbędne do zrozumienia rozrywek Kryszny (Jiva Goswami, Kryszna-sandarbha 153.5, Rupa Goswami, Laghu-bhagavatamrta 1.5.435). W prakata-lila, Kryszna oraz Jego rozrywki zdają się być zależne od czasu – zawsze istnieje więc początek i koniec rozrywki. Natomiast podczas rozrywek aprakata, Kryszna angażuje się w daną rozrywkę wiecznie – rozrywki takie są niezależne od materialnych barier czasowych (Jiva Goswami, Kryszna-sandarbha 153.7). Cokolwiek Kryszna robi w prakata-lila, jest także wykonywane przez Niego w aprakata-lila, z tą rożnicą że tysiące razy (Rupa Goswami, Laghu-bhagavatamrta 1.5.451). Reguła ta odnosi sie także do rozrywek zabijania demonow (Sanatana Goswami, Śri Brhad-bhagavatamrta 2.6-7).

2. W świecie duchowym nie ma miejsca dla demonów

Powyższe stwierdzenie może wydawać się sprzecznym ze słowami Śrila Prabhupada: "Tak więc w świecie duchowym nie ma miejsca dla demonów. Dlatego też, kiedy Kryszna chce walczyć (...) ponieważ w świecie duchowym nie ma walki... Dlatego czasami przychodzi On tutaj aby walczyć z demonami (Wykład Śrila Prabhupady z Bhagavad-gity 13.4, Paryż, sierpień 12, 1973). Prabhupada podkreślił to też w rozmowie z Girirajem (2 maj 1974), "Nie, nie może tam być żadnych demonów. (… ) Jeśli Kryszna chce walczyć, musi zejść na dół, ponieważ tam nie ma kwestii walki. Nie ma tam szansy na walkę. Każdy jest wielbicielem." Stąd wynika, że na Goloce w świecie duchowym nie ma buntowniczej atmosfery i dlatego też brak tam miejsca czy warunków odpowiednich dla demonów.

3. Fabryka yogamayi

Jednakże czasami demony faktycznie pojawiają się także i w aprakata-dhama – robią to wyłącznie po to aby sprawić przyjemność Krysznie. Nie pozostają tam jednak na stałe, a także nie przeszkadzają mieszkańcom tego świętego dhama, jak to się często zdarza w świecie materialnym. Przychodzą tam jedynie w tych momentach, w ktorych Kryszna oraz Jego wielbiciele pragną z nimi interakcji. Stąd też, demony na Goloce Vrindavanie są produktami siły oddziaływania Yogamayi (Sanatana Goswami, Śri Brhad-bhagavatamrta 2.6.209), co także może mieć miejsce w prakata-dhama (Śrila Kavi Karnapura, Ananda-vrndavana-campu 18.40-44). Yogamaya czyni jeszcze inną rzecz – sprawia, że mieszkańcy Vrajy zapominają poprzednie rozrywki, w których Kryszna zabija demony. W ten sposób, gdy te i inne rozrywki są ponownie odgrywane, są one kompletnie nowe dla Goloka-vasis. Co więcej, to "zapominalstwo" może się nawet odnosić i do samego Kryszny, który w ten sposób cieszy się wiecznie świeżymi, i dlatego ekscytującymi, przygodami (Sanatana Goswami, Śri Brhad-bhagavatamrta 2.6.209).

Widzimy więc że świat duchowy nie jest jednowymiarowy i fakty pozornie sprzeczne są realnością. Tym bardziej trudno zrozumieć te tematy, gdyż niewiele jest literatury bezpośrednio opisującej Golokę w detalach. Jak wspomniałam na początku tego eseju, dzieła Goswamich są pod tym względem dość unikatowe. Jak Jiva Goswami pisze w swojej Kryszna-sandarbha (153.8-24), są dwa sposoby na gloryfikację rozrywek aprakata: (1) mantropasanamayi oraz (2) svarasiki. Mantropasanamayi oznacza pozostawanie w miejscach, w których Pan Kryszna faktycznie żył i odgrywał swoje rozrywki, a także intonowanie rozmaitych mantr opisujących Jego czynności. Dopiero gdy ten proces jest kompletny, wielbiciel może osiągnąć drugi etap, bardzo zresztą trudny do zdobycia, svarasiki (bezpośrednie postrzeganie, Bhagavata Purana często określa tak zdobytą wiedzę jako vijnana czy też anubhava). Na tym etapie Pan Kryszna osobiście pojawia się w sercu wielbiciela i pokazuje mu swoje rozrywki. Jiva Goswami dodaje, że to w ten sposób, który określa jako najbardziej autorytatywne źródło wiedzy duchowej, są wyjaśniane najbardziej poufne tematy. Mimo że rozrywki te są zapisywane w formie mantr dla wielbicieli na etapie mantropasanamayi, dla kompletnego i szczegółowego zrozumienia tematów duchowych, także kontrowersji związanej z rolą demonów w krsna-lila, konieczne jest bezpośrednie doświadczenie, vijnana.

http://vrinda.net.pl

Wydrukowano z portalu Vrinda.Net.pl

Adres tego artykułu w Internecie:
http://vrinda.net.pl/filozofia/news.php?lin=&str=0&ser=filozofia&sek=filozofia&id=1265

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl