kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowo¶ć, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    niedziela, 26 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

¦rila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i ¶mierci±


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

¦ri I¶opanisad

¦rimad Bhagavata Mahatmya

¦rimad Bhagavatam

Księga 1

Księga 2

Księga 3

Księga 4

Księga 5

Księga 6

Księga 7

Księga 8

Księga 9

Księga 10

Tulasi-mahatmya

W obliczu ¶mierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do ¶wiadomo¶ci Kryszny


Złoty Avatar

¬ródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczn± sekt±
Przej¶ciow± mod± z Ameryki
Grup± nieszkodliwych dziwaków
Jedn± z wielu religii
Autentyczn± ¶cieżk± prowadz±c± do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłe¶ bł±d lub niedziałaj±cy link? Napisz do webmastera.
Bazar Vrinda.Net.pl


Kryszna - ¬ródło wiecznej przyjemno¶ci
¦rimad Bhagavatam Księga 1
Stworzenie

Rozdział 8
Modlitwy Królowej Kunti i ocalenie Pariksita

Ilo¶ć wersetów: 52
Szukaj w tym tomie


Wpisz poszukiwane hasłowstecz Indeks rozdziałów dalej

Tematyka rozdziału:
Zamach na życie nie narodzonego dziecka Uttary; Kryszna ratuje Pariksita przed ¶mierci± w łonie matki; Królowa Kunti modli się do Pana Kryszny; Dlaczego bhaktowie chętnie witaj± nieszczę¶cia; Laicy zarzucaj± Bogu stronniczo¶ć; Jak umkn±ć narodzin i ¶mierci; Dobrobyt oparty na darach natury a piekło przemysłu; Król Yudhisthira opłakuje ofiary wojny

1 atha te samparetanam— Suta Goswami rzekł: Następnie, aby...
2 te niniyodakam sarve— Gdy już przestali lamentować...
3 tatrasinam kuru-patim— Był tam Król dynastii Kuru, Maharaja...
4 santvayam asa munibhir— Przywołuj±c do pamięci surowe prawa...
5 sadhayitvajata-¶atroh— Przebiegły Duryodhana i jego...
6 yajayitva¶vamedhais tam— Pan ¦ri Kryszna umożliwił Maharajy...
7 amantrya pandu-putram¶ ca— Wówczas Pan Kryszna zacz±ł...
8 gantum krtamatir brahman— Gdy tylko usiadł w rydwanie...
9 pahi pahi maha-yogin— Uttara rzekła: O Panie panów,...
10 abhidravati mam i¶a— O mój Panie, Ty¶ jest wszechpotężny....
11 upadharya vacas tasya— Suta Goswami rzekł: Cierpliwie...
12 tarhy evatha muni-¶restha— O najprzedniejszy po¶ród wszystkich...
13 vyasanam viksya tat tesam— Gdy wszechmocny Osoba Boga, ¦ri...
14 antahsthah sarva-bhutanam— Pan najwyższego mistycyzmu, ¦ri...
15 yadyapy astram brahma-¶iras— O ¦aunako chociaż ta ostateczna...
16 ma mamstha hy etad a¶caryam— O bramini, nie my¶lcie, że to...
17 brahma-tejo-vinirmuktair— W ten sposób ocalona od...
18 namasye purusam tvadyam— ¦rimati Kunti rzekła: O Kryszno...
19 maya-javanikacchannam— Będ±c poza zasięgiem ograniczonej...
20 tatha paramahamsanam— Ty Sam zstępujesz, aby szerzyć...
21 krsnaya vasudevaya— Dlatego pragnę ofiarować moje pełne...
22 namah pankaja-nabhaya— Moje pełne szacunku pokłony Tobie,...
23 yatha hrsike¶a khalena devaki— O Hrisike¶o, panie zmysłów...
24 visan mahagneh purusada-dar¶anad— Mój drogi Kryszno, Mój Panie,...
25 vipadah santu tah ¶a¶vat— Pragnę więc, aby wszystkie te...
26 janmai¶varya-¶ruta-¶ribhir— Mój Panie, Wasza Łaskawo¶ć może być...
27 namo 'kincana-vittaya— Moje pokłony dla Ciebie, który...
28 manye tvam kalam i¶anam— Mój Panie, Ty jeste¶ wiecznym...
29 na veda ka¶cid bhagavam¶...— O Panie, nikt nie może zrozumieć...
30 janma karma ca vi¶vatmann— O jakże to trudno poj±ć,...
31 gopy adade tvayi krtagasi dama...— Mój drogi Kryszno, Ya¶oda wzięła...
32 kecid ahur ajam jatam— Niektórzy mówi, że Nienarodzony...
33 apare vasudevasya— Inni mówi±, że ponieważ zarówno...
34 bharavataranayanye— Inni mówi±, że ¶wiat, będ±c...
35 bhave 'smin kli¶yamananam— A jeszcze inni mówi±, że pojawiłe¶...
36 ¶rnvanti gayanti grnanty...— O Kryszno, ci, którzy bezustannie...
37 apy adya nas tvam sva-krtehita...— O mój Panie, Sam spełniłe¶ wszystkie...
38 ke vayam nama-rupabhyam— Tak jak imię i sława...
39 neyam ¶obhisyate tatra— O Gadadharo (Kryszno), nasze...
40 ime jana-padah svrddhah— Wszystkie te miasta i wioski...
41 atha vi¶ve¶a vi¶vatman— O Panie wszech¶wiata, duszo...
42 tvayi me 'nanya-visaya— O Panie Madhu, tak jak Ganges...
43 ¶ri-krsna krsna-sakha...— O Kryszno, przyjacielu Arjuny,...
44 prthayettham kala-padaih— Suta Goswami rzekł: Wysłuchawszy...
45 tam badham ity upamantrya— Tak oto przyj±wszy modlitwy...
46 vyasadyair i¶varehajnaih— Pomimo instrukcji udzielonych przez...
47 aha raja dharma-suta¶— Król Yudhisthira, syn Dharmy,...
48 aho me pa¶yatajnanam— Król Yudhisthira rzekł: O dolo...
49 bala-dvija-suhrn-mitra-— Zabiłem wielu chłopców, braminów,...
50 naino rajnah praja-bhartur— Król, który utrzymuje swoich...
51 strinam mad-dhata-bandhunam— Zabiłem wielu przyjaciół kobiet,...
52 yatha pankena pankambhah— Tak jak nie można przefiltrować...
wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startow±   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW