kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowo¶ć, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    sobota, 25 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

¦rila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Adi-lila

Madhya-lila

Antya-lila

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i ¶mierci±


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

¦ri I¶opanisad

¦rimad Bhagavata Mahatmya

¦rimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu ¶mierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do ¶wiadomo¶ci Kryszny


Złoty Avatar

¬ródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczn± sekt±
Przej¶ciow± mod± z Ameryki
Grup± nieszkodliwych dziwaków
Jedn± z wielu religii
Autentyczn± ¶cieżk± prowadz±c± do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłe¶ bł±d lub niedziałaj±cy link? Napisz do webmastera.
Projekty stron WWW


Nektar Instrukcji On-line
Caitanya Caritamrita
Adi-lila

Rozdział 5
Chwały Pana Nityanandy Balaramy

Ilo¶ć wersetów: 235
Szukaj w tym tomie


Wpisz poszukiwane hasłowstecz Indeks rozdziałów dalej
Wstęp
1 vande 'nantadbhutai¶varyam...— Pragnę ofiarować pokłony Panu ¦ri...
2 jaya jaya ¶ri-caitanya jaya...— Wszelka chwała ¦ri Caitanyi...
3 ei sat-¶loke kahila...— Chwałę ¦ri Kryszny Caitanyi opisałem...
4 sarva-avatari krsna svayam...— Najwyższy Osobowy Bóg, Kryszna, jest...
5 eka-i svarupa donhe, bhinna-matra...— Obaj posiadaj± tę sam± tożsamo¶ć....
6 sei krsna --- nava-dvipe...— Ten oryginalny Pan Kryszna pojawił...
7 sankarsanah karana-toya-¶ayi— Oby ¦ri Nityananda Rama był obiektem...
8 ¶ri-balarama gosani...— Pan Balarama jest oryginalnym...
9 apane karena krsna-lilara sahaya— Osobi¶cie pomaga On...
10 srsty-adika seva, --- tanra...— W dziele stworzenia spełnia On...
11 sarva-rupe asvadaye...— We wszystkich tych formach smakuje...
12 saptama ¶lokera artha kari...— Ten siódmy werset wyja¶niłem...
13 mayatite vyapi-vaikuntha-loke— Podporz±dkowuję się lotosowym stopom...
14 prakrtira para 'paravyoma'-name...— Poza natur± materialn± znajduje się...
15 sarvaga, ananta, vibhu ---...— Sfera Vaikunthy jest...
16 tahara upari-bhage...— Najwyższ± sfer± tego nieba duchowego...
17 sarvopari ¶ri-gokula ---...— ¦ri Gokula, najwyższa ze wszystkich,...
18 sarvaga, ananta, vibhu,...— Tak jak transcendentalne ciało Pana...
19 brahmande praka¶a tara krsnera...— Ta siedziba manifestowana jest...
20 cintamani-bhumi, kalpa-vrksa-maya...— Tamtejsza ziemia jest kamieniem...
21 prema-netre dekhe tara...— Ale oczyma miło¶ci do Boga można...
22 cintamani-prakara-sadmasu...— "Wielbię Govindę, pierwotnego Pana,...
23 mathura-dvarakaya nija-rupa...— Manifestuje On Sw± własn± formę...
24 vasudeva-sankarsana...— Głównymi poczwórnymi formami s±:...
25 ei tina loke krsna...— Jedynie w tych trzech miejscach...
26 para-vyoma-madhye kari'¶varupa...— Na planetach Vaikuntha nieba...
27-28 svarupa-vigraha krsnera kevala...— Forma Kryszny ma jedynie dwie ręce,...
29 yadyapi kevala tanra krida-matra...— Chociaż Jego rozrywki s± Jego...
30 salokya-samipya-sarsti-sarupya...— Wyzwala On upadłe żywe istoty,...
31 brahma-sayujya-muktera taha nahi...— Osoby, które osi±gaj± wyzwolenie...
32 vaikuntha-bahire eka jyotir-maya...— Poza planetami Vaikuntha znajduje...
33 siddha-loka' nama tara prakrtira...— Sfera ta nazywana jest Siddhalok±...
34 surya-mandala yena bahire...— Jest niczym jednolity blask wokoło...
35 kamad dvesad bhayat snehad yatha...— "Tak jak poprzez oddanie dla Pana...
36 yad arinam priyanam ca prapyam...— "Tam, gdzie zostało oznajmione, że...
37 taiche para-vyome nana...— Tak więc w ¶wiecie duchowym...
38 nirvi¶esa-brahma sei kevala...— Ta bezosobowa ¶wiatło¶ć Brahmana...
39 siddha-lokas tu tamasah pare...— "Poza rejonem ignorancji [materialn±...
40 sei para-vyome narayanera cari...— W tym niebie duchowym,...
41 vasudeva-sankarsana...— W skład tej drugiej czwórki wchodz±:...
42 tanha ye ramera rupa ---...— Tam osobowy aspekt Balaramy zwany...
43 cic-chakti-vilasa eka ---...— Jeden rodzaj rozrywek energii...
44 sad-vidhai¶varya tanha sakala...— Wszystkie sze¶ć atrybutów jest...
45 jiva'-nama tatasthakhya eka ¶akti...— Jest jedna marginalna moc, znana...
46 yanha haite vi¶votpatti, yanhate...— Sankarsana jest oryginalnym...
47 sarva¶raya, sarvadbhuta, ai¶varya...— On [Sankarsana] jest schronieniem...
48 turiya, vi¶uddha-sattva,...— Ten Sankarsana, który jest...
49 astama ¶lokera kaila sanksepe...— Pokrótce wyja¶niłem werset ósmy....
50 maya-bhartajanda-sangha¶rayangah— Ofiarowuję moje pełne szacunku...
51 vaikuntha-bahire yei jyotir-maya...— Na zewn±trz planet Vaikuntha jest...
52 vaikuntha bediya eka ache...— Vaikunthę otacza masa wody, która...
53 vaikunthera prthivy-adi sakala...— Ziemia, woda, ogień, powietrze...
54 cinmaya-jala sei parama karana— Zatem woda Oceanu Karana, który jest...
55 sei ta' karanarnave sei...— W tym oceanie spoczywa jedna pełna...
56 mahat-srasta purusa, tinho...— Jest On znany jako pierwszy purusa,...
57 maya-¶akti rahe karanabdhira...— Maya-¶akti rezyduje na zewn±trz...
58 sei ta' mayara dui-vidha...— Maya ma dwa rodzaje egzystencji....
59 jagat-karana nahe prakrti...— Ponieważ prakrti jest tępa...
60 krsna-¶aktye prakrti haya gauna...— W ten sposób prakrti, dzięki energii...
61 ataeva krsna mula-jagat-karana— Zatem Pan Kryszna jest oryginaln±...
62 maya-am¶e kahi tare...— Aspekt maya materialnej natury jest...
63 ghatera nimitta-hetu yaiche...— Tak jak oryginaln± przyczyn±...
64 krsna --- karta, maya tanra...— Pan Kryszna jest stwórc± a maya...
65 dura haite purusa kare mayate...— Pierwszy purusa z odległo¶ci...
66 eka angabhase kare mayate milana— Odbite promienie Jego ciała mieszaj...
67 aganya, ananta yata...— Purusa wchodzi w każdy...
68 purusa-nasate yabe bahiraya ¶vasa— Wraz z każdym wydechem purusy...
69 punarapi ¶vasa yabe prave¶e...— Następnie, w czasie Jego wdechu...
70 gavaksera randhre yena trasarenu...— Tak jak atomowe cz±steczki kurzu...
71 yasyaika-ni¶vasita-kalam...— "Brahmowie i inni panowie...
72 kvaham...— "Kimże jestem, małe stworzenie...
73 am¶era am¶a yei, 'kala' tara nama— Czę¶ć czę¶ci cało¶ci nazywana jest...
74 tanra eka svarupa ---...— Własna ekspansja Balaramy jest zwana...
75 yanhake ta' kala kahi, tinho...— Mówię, że tym kala jest Maha-Visnu....
76 garbhoda-ksiroda-¶ayi donhe...— Garbhoda¶ayi i Ksiroda¶ayi...
77 visnos tu trini rupani...— "Visnu ma trzy formy zwane purusami....
78 yadyapi kahiye tanre krsnera...— Chociaż Ksiroda¶ayi Visnu jest zwany...
79 ete cam¶a-kalah pumsah krsnas tu...— "Wszystkie te inkarnacje Boga s±...
80 sei purusa srsti-sthiti-pralayera...— Ten purusa [Ksirodaka¶ayi Visnu]...
81 srsty-adi-nimitte yei am¶era...— Ta czę¶ć Maha-purusy, która pojawia...
82 adyavatara, maha-purusa, bhagavan— Ten Maha-purusa jest tożsamy...
83 adyo 'vatarah purusah parasya— "Purusa jest pierwsz± inkarnacj±...
84 jagrhe paurusam rupam bhagavan...— "Na pocz±tku stworzenia Pan najpierw...
85 yadyapi sarva¶raya tinho, tanhate...— Chociaż Pan jest schronieniem...
86 prakrti-sahite tanra ubhaya...— Chociaż jest On tak na dwa sposoby...
87 etad i¶anam i¶asya prakrti-stho...— "Takie jest bogactwo Pana. Chociaż...
88 ei mata gitateha punah punah kaya— Bhagavad-gita również oznajmia raz...
89 ami ta' jagate vasi, jagat amate— "Jestem usytuowany w ¶wiecie...
90 acintya ai¶varya ei janiha amara— "O Arjuno, powiniene¶ wiedzieć, że...
91 sei ta' purusa yanra 'am¶a' dhare...— Ten Maha-purusa [Karanodaka¶ayi...
92 ei ta' navama ¶lokera...— W ten sposób wyja¶niłem werset...
93 yasyam¶am¶ah ¶rila-garbhoda-¶ayi— Ofiarowuję moje pełne szacunku...
94 sei ta' purusa ananta-brahmanda...— Po stworzeniu milionów...
95 bhitare prave¶i' dekhe saba...— Wchodz±c we wszech¶wiat, zastał...
96 nijanga --- sveda-jala karila...— Wówczas stworzył wodę z potu...
97 brahmanda-pramana...— Wielko¶ć wszech¶wiata wynosi pięćset...
98 jale bhari' ardha tanha kaila...— Po wypełnieniu połowy wszech¶wiata...
99 tanhai prakata kaila vaikuntha...— Tam zamanifestował Vaikunthę jako...
100-101 ananta-¶ayyate tanha karila...— Spoczywa tam z Anant± służ±cym...
102 tanra nabhi-padma haite uthila...— Z pępka Jego wyrósł kwiat lotosu,...
103 sei padma-nale haila...— W łodyżce tego lotosu było...
104 visnu-rupa hana kare jagat palane— A jako Pan Visnu utrzymuje cały...
105 rudra-rupa dhari' kare jagat...— Przyjmuj±c formę Rudry, niszczy On...
106 hiranya-garbha, antaryami,...— On jest Dusz± Najwyższ±,...
107 hena narayana, --- yanra am¶era...— Ten Pan Narayana jest czę¶ci± pełnej...
108 da¶ama ¶lokera artha kaila...— W ten sposób wyja¶niłem werset...
109 yasyam¶am¶am¶ah paratmakhilanam— Ofiarowuję moje pełne szacunku...
110 narayanera nabhi-nala-madhyete...— Planety materialne spoczywaj±...
111 tanha ksirodadhi-madhye...— Tam, w czę¶ci oceanu mleka,...
112 sakala jivera tinho haye...— Jest On Dusz± Najwyższ± wszystkich...
113 yuga-manvantare dhari' nana...— W wiekach i mileniach Manu...
114 deva-gane na paya yanhara...— Nie będ±c w stanie Go zobaczyć,...
115 tabe avatari' kare jagat palana— Następnie zstępuje, by utrzymywać...
116 sei visnu haya yanra am¶am¶era...— Ten Pan Visnu jest jedynie czę¶ci±...
117 sei visnu '¶esa'-rupe dharena...— Ten sam Pan Visnu, w formie...
118 sahasra vistirna yanra phanara...— Błyszcz±ce klejnoty pokonuj±ce swym...
119 panca¶at-koki-yojana...— Wszech¶wiat, którego ¶rednica wynosi...
120 sei ta' 'ananta' '¶esa' ---...— Ten Ananta ¦esa jest inkarnacj±...
121 sahasra-vadane kare krsna-guna...— Tysi±cami Swych ust ¶piewa chwały...
122 sanakadi bhagavata ¶une yanra...— Czterej Kumarowie słuchaj±...
123 chatra, paduka, ¶ayya, upadhana,...— Służy Panu Krysznie, przyjmuj±c...
124 eta murti-bheda kari' krsna-seva...— Nazywany jest Panem ¦es±, ponieważ...
125 sei ta' ananta, yanra kahi eka...— T± osob±, której Pan Ananta jest...
126 e-saba pramane jani...— Z konkluzji tych możemy poznać...
127 athava bhaktera vakya mani satya...— Lecz ja przyjmuję to za prawdę,...
128 avatara-avatari --- abheda, ye...— Oni wiedz±, że nie ma różnicy...
129 keho kahe, krsna saksat...— Niektórzy powiedzieli, że Pan...
130 keho kahe, krsna ksiroda-¶ayi...— Niektórzy nazwali Pana Krysznę...
131 krsna yabe avatare...— Kiedy pojawia się Najwyższy Osobowy...
132 yei yei rupe jane, sei taha kahe— W jakiejkolwiek formie kto¶ zna...
133 ataeva ¶ri-krsna-caitanya gosani— Dlatego Pan Caitanya Mahaprabhu...
134 ei-rupe nityananda...— Tak więc Pan Nityananda ma...
135 kabhu guru, kabhu sakha, kabhu...— Czasami służy Panu Caitanyi jako...
136 vrsa hana krsna-sane matha-mathi...— Bawi±c się w byki, Pan Balarama...
137 apanake bhrtya kari' krsne prabhu...— Uważa Siebie za sługę i zdaje...
138 vrsayamanau nardantau yuyudhate...— "Postępuj±c jak zwykli chłopcy,...
139 kvacit krida-pari¶rantam...— "Czasami, kiedy starszy brat Pana...
140 keyam va kuta ayata daivi va nary...— "Kim jest ta siła mistyczna...
141 yasyanghri-pankaja-rajo...— "Jaka jest warto¶ć tronu dla Pana...
142 ekale i¶vara krsna, ara saba...— Jedynie Pan Kryszna jest najwyższym...
143 ei mata caitanya-gosani ekale...— Tak więc Pan Caitanya jest również...
144-145 guru-varga, --- nityananda,...— Jego zwierzchnicy, tacy jak Pan...
146 advaita acarya, nityananda, ---...— ¦ri Advaita Acarya i ¦rila...
147 advaita-acarya-gosani saksat...— Pan Advaita Acarya jest bezpo¶rednio...
148 acarya-gosanira tattva na yaya...— Nie mogę opisać prawdy...
149 nityananda-svarupa purve ha-iya...— Pan Nityananda Svarupa poprzednio...
150 ramera caritra saba, --- duhkhera...— Czynno¶ci Pana Ramy były pełne...
151 nisedha karite nare, yate chota...— Jako młodszy brat Pana Ramy, nie...
152 krsna-avatare jyestha haila...— Kiedy pojawił się Pan Kryszna, On...
153 rama-laksmana --- krsna-ramera...— ¦ri Ramacandra i ¦ri Laksmana...
154 sei am¶a lana...— Kryszna i Balarama prezentuj±...
155 ramadi-murtisu kala-niyamena...— "Wielbię Govindę, pierwotnego Pana,...
156 ¶ri-caitanya --- sei krsna,...— Pan Caitanya jest tym samym Panem...
157 nityananda-mahima-sindhu ananta,...— Ocean chwał Pana Nityanandy jest...
158 ara eka ¶una tanra krpara mahima— Proszę, posłuchajcie o innej...
159 veda-guhya katha ei ayogya kahite— Wyjawienie tej łaski nie jest rzecz±...
160 ullasa-upari lekhon tomara...— O Panie Nityanando, piszę...
161 avadhuta gosanira eka bhrtya...— Pan Nityananda Prabhu miał sługę...
162 amara alaye aho-ratra-sankirtana— W mym domu dzień i noc odbywał...
163 maha-prema-maya tinho vasila...— Pogr±żony w emocjonalnej...
164 namaskara karite, ka'ra uparete...— W radosnym nastroju miło¶ci do Boga...
165 ye nayana dekhite a¶ru haya mane...— Kiedy kto¶ ujrzał oczy Minaketany...
166 kabhu kona ange dekhi...— Czasami na pewnych czę¶ciach jego...
167 nityananda bali' yabe karena...— Kiedykolwiek wykrzykiwał gło¶no imię...
168 gunarnava mi¶ra name eka vipra...— Jeden szanowany bramin...
169 angane asiya tenho na kaila...— Kiedy Minaketana siedział na...
170 ei ta' dvitiya suta romaharasana— "Widzę tutaj drugiego...
171 eta bali' nace gaya, karaye...— Po wypowiedzeniu tego, tańczył...
172 utsavante gela tinho kariya...— Pod koniec festiwalu Minaketana...
173 caitanya-prabhute tanra sudrdha...— Mój brat miał mocn± wiarę...
174 iha jani' ramadasera duhkha...— Wiedz±c o tym ¦ri Ramadasa nie...
175 dui bhai eka-tanu ---...— Powiedziałem mu: "Ci dwaj bracia s±...
176 ekete vi¶vasa, anye na kara...— "Je¶li masz wiarę w jednego,...
177 kimva, donha na manina hao ta'...— "Już lepiej byłoby być ateist±...
178 kruddha haiya vam¶i bhangi' cale...— Tak więc ¦ri Ramadasa złamał...
179 ei ta' kahila tanra...— W ten sposób opisałem moc sług Pana...
180 bhaike bhartsinu muni, lana ei...— Tej nocy pojawił mi się we ¶nie Pan...
181 naihati-nikate 'jhamatapura' name...— Pan Nityananda pojawił mi się we...
182 dandavat haiya ami padinu payete— Upadłem Mu do stóp, ofiarowuj±c...
183 utha', 'utha' bali' more bale...— "Wstań! Powstań!" mówił mi raz po...
184 ¶yama-cikkana kanti, prakanda...— Miał błyszcz±c± czarnaw± skórę,...
185 suvalita hasta, pada,...— Miał pięknie ukształtowane ręce,...
186 suvarna-kundala karne,...— Nosił złote kolczyki w uszach...
187 candana-lepita-anga, tilaka...— Jego ciało posmarowane było papk±...
188 koti-candra jini' mukha...— Jego twarz była piękniejsza od wielu...
189 preme matta anga dahine-vame dole— Jego ciało poruszało się tam...
190 ranga-yasti haste dole yena matta...— Poruszaj±c czerwonym kijem, który...
191 parisada-gane dekhi' saba...— Jego bhaktowie, ubrani jak chłopcy...
192 ¶inga vam¶i bajaya keha, keha...— Niektórzy z nich grali na...
193 nityananda-svarupera dekhiya...— Tak więc ujrzałem takie bogactwo...
194 anande vihvala ami, kichu nahi...— Byłem pogr±żony...
195 are are krsnadasa, na karaha...— "O Mój drogi Krysznadaso, nie...
196 eta bali' prerila more hatasani...— Powiedziawszy to, skierował mnie do...
197 murcchita ha-iya muni padinu...— Zemdlałem i upadłem na ziemię,...
198 ki dekhinu ki ¶uninu, kariye...— Zastanowiłem się nad tym, co...
199 sei ksane vrndavane karinu gamana— W tej samej sekundzie wyruszyłem do...
200 jaya jaya nityananda,...— Wszelka chwała, wszelka chwała Panu...
201 jaya jaya nityananda, jaya...— Wszelka chwała, wszelka chwała...
202 yanha haite painu...— Dzięki Jego łasce otrzymałem...
203 sanatana-krpaya painu bhaktira...— Dzięki łasce Sanatany Goswamiego...
204 jaya jaya...— Wszelka chwała, wszelka chwała...
205 jagai madhai haite muni se...— Jestem większym grzesznikiem od...
206 mora nama ¶une yei tara punya...— Każdy, kto słyszy me imię, traci...
207 emana nirghrna more keba krpa...— Któż w tym ¶wiecie poza...
208 preme matta nityananda...— Ponieważ jest odurzony ekstatyczn±...
209 ye age padaye, tare karaye...— Wyzwala On tych wszystkich, którzy...
210 mo-papisthe anilena ¶ri-vrndavana— Chociaż jestem grzeszny...
211 ¶ri-madana-gopala-¶ri-govinda...— Nie jestem w stanie...
212 vrndavana-purandara...— Pan Madanagopala, główne Bóstwo...
213 ¶ri-radha-lalita-sange...— Razem ze ¦rimati Radharani, ¦ri...
214 tasam avirabhuc chaurih...— "Pan Kryszna, pojawiaj±c się...
215 sva-madhurye lokera mana kare...— Z Radh± i Lalit± służ±cymi Mu...
216 nityananda-daya more tanre...— Łaska Pana Nityanandy ukazała mi ¦ri...
217 mo-adhame dila ¶ri-govinda...— Obdarzył On widokiem Pana Govindy...
218-219 vrndavane yoga-pithe...— Na ołtarzu z klejnotów...
220 vama-par¶ve ¶ri-radhika...— Po Jego lewej stronie jest ¦rimati...
221 yanra dhyana nija-loke kare...— Pan Brahma, siedz±c na lotosowym...
222 caudda-bhuvane yanra sabe kare...— Każdy w czternastu ¶wiatach...
223 yanra madhurite kare laksmi...— Boginię szczę¶cia urzeka Jego...
224 smeram bhangi-traya-paricitam...— "Mój drogi przyjacielu, je¶li jeste¶...
225 saksat vrajendra-suta ithe nahi...— Bez w±tpienia jest On bezpo¶rednio...
226 sei aparadhe tara nahika nistara— Z powodu takiej obrazy nie osi±gnie...
227 hena ye govinda prabhu, painu...— Któż więc może opisać łaskę Jego...
228 vrndavane vaise yata...— Wszystkie grupy Vaisnavów żyj±cych...
229 yanra prana-dhana ---...— Pan Caitanya i Pan Nityananda...
230 se vaisnavera pada-renu, tara...— Ta upadła dusza otrzymała pył...
231 tanha sarva labhya haya' ---...— Pan Nityananda powiedział: "We...
232 se saba painu ami vrndavane aya— Osi±gn±łem to wszystko przybywaj±c...
233 apanara katha likhi nirlajja...— Bez zastrzeżeń opisałem sw± własn±...
234 nityananda-prabhura guna-mahima...— Chwały transcendentalnych przymiotów...
235 ¶ri-rupa-raghunatha-pade yara a¶a— Modl±c się u lotosowych stóp...
wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startow±   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW