kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    sobota, 25 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Konto w domenie vrinda.net.pl


Śrimad Bhagavatam On-line
Bhagavad-gita

Rozdział 18
Doskonałość Wyrzeczenia

Ilość wersetów: 78
Szukaj w tym tomie


Wpisz poszukiwane hasłowstecz Indeks rozdziałów

Tematyka rozdziału:
Kryszna wyjaśnia znaczenie wyrzeczenia i wpływ sił natury na ludzką świadomość i czynności. Wyjaśnia realizację Brahmana, mówi na temat chwał Bhagavad-gity i ostatecznej konkluzji Gity: najwyższą ścieżką religii jest absolutne, bezwarunkowe, miłosne poddanie się Panu Krysznie, który uwalniaod wszystkich grzechów, obdarza całkowitym oświeceniem i umożliwia powrót do wiecznej, duchowej siedziby Kryszny.

1 sannyasasya maha-baho— Arjuna rzekł: O potężny,...
2 kamyanam karmanam nyasam— Najwyższy Osobowy Bóg rzekł:...
3 tyajyam dosa-vad ity eke— Niektórzy światli ludzie orzekają,...
4 niścayam śrnu me tatra— O najlepszy z Bharatów,...
5 yajna-dana-tapah-karma— Akty ofiarne, dobroczynność...
6 etany api tu karmani— Wszystkie te czyny należy spełniać...
7 niyatasya tu sannyasah— Nigdy nie należy porzucać nakazanych...
8 duhkham ity eva yat karma— Kto porzuca swoje przypisane...
9 karyam ity eva yat karma— Ale kto pełni swój przypisany...
10 na dvesty akuśalam karma— Inteligentna, wyrzeczona osoba...
11 na hi deha-bhrta śakyam— Zaprawdę, nie jest to możliwe, aby...
12 anistam istam miśram ca— Dla tego, kto nie jest wyrzeczony,...
13 pancaitani maha-baho— O potężny Arjuno, według Vedanty...
14 adhisthanam tatha karta— Tymi pięcioma czynnikami działania...
15 śarira-van-manobhir yat— Bez względu na to, czy czyn, który...
16 tatraivam sati kartaram— Ten zatem, kto siebie uważa za...
17 yasya nahankrto bhavo— Kto nie jest kierowany przez...
18 jnanam jneyam parijnata— Wiedza, przedmiot wiedzy...
19 jnanam karma ca karta ca— Odpowiednio do trzech gun natury...
20 sarva-bhutesu yenaikam— Ta wiedza, dzięki której można...
21 prthaktvena tu yaj jnanam— Natomiast ta wiedza, która daje...
22 yat tu krtsna-vad ekasmin— A wiedza, która przywiązuje do...
23 niyatam sanga-rahitam— Jeśli zaś chodzi o działanie,...
24 yat tu kamepsuna karma— Ten czyn natomiast, który spełniany...
25 anubandham ksayam himsam— Ten zaś czyn, który spełniany jest...
26 mukta-sango ’naham-vadi— Kto obowiązek swój pełni...
27 ragi karma-phala-prepsur— Lecz kto przywiązany jest do pracy...
28 ayuktah prakrtah stabdhah— A kto zawsze angażuje się...
29 buddher bhedam dhrteś caiva— A teraz, o zdobywco bogactw,...
30 pravrttim ca nivrttim ca— O synu Prthy, to rozumienie, dzięki...
31 yaya dharmam adharmam ca— Natomiast to rozumienie, które nie...
32 adharmam dharmam iti ya— To zaś zrozumienie, które bezbożność...
33 dhrtya yaya dharayate— O synu Prthy, to niezłomne...
34 yaya tu dharma-kamarthan— A ta determinacja, dzięki której...
35 yaya svapnam bhayam śokam— Ta zaś nieinteligentna determinacja,...
36 sukham tv idanim tri-vidham— O najlepszy spośród Bharatów, teraz...
37 yat tad agre visam iva— To szczęście, które na początku może...
38 visayendriya-samyogad— Natomiast to szczęście, które...
39 yad agre canubandhe ca— A to szczęście, które jest na...
40 na tad asti prthivyam va— Nie ma żadnej istoty ani tutaj, ani...
41 brahmana-ksatriya-viśam— Klasy braminów, ksatriyów, vaiśyów...
42 śamo damas tapah śaucam— Spokój, samokontrola, wyrzeczenie,...
43 śauryam tejo dhrtir daksyam— Bohaterstwo, siła, determinacja,...
44 krsi-go-raksya-vanijyam— Rolnictwo, ochrona krów oraz...
45 sve sve karmany abhiratah— Przez pełnienie swojego obowiązku...
46 yatah pravrttir bhutanam— Przez wielbienie Pana, będącego...
47 śreyan sva-dharmo vigunah— Lepiej pełnić obowiązki własne,...
48 saha-jam karma kaunteya— Każdy wysiłek okryty jest jakimś...
49 asakta-buddhih sarvatra— Kto jest opanowany, wolny od...
50 siddhim prapto yatha brahma— O synu Kunti, powiem ci teraz...
51-53 buddhya viśuddhaya yukto— Kto oczyściwszy się za pomocą...
54 brahma-bhutah prasannatma— Ten, kto jest usytuowany w taki...
55 bhaktya mam abhijanati— Jedynie przez służbę oddania można...
56 sarva-karmany api sada— Chociaż zaangażowany we wszelkiego...
57 cetasa sarva-karmani— W każdym działaniu polegaj na Mnie...
58 mac-cittah sarva-durgani— Jeśli staniesz się świadomym Mnie,...
59 yad ahankaram aśritya— Jeśli nie pójdziesz za Moją radą...
60 svabhava-jena kaunteya— Pod wpływem złudzenia nie godzisz...
61 iśvarah sarva-bhutanam— Najwyższy Pan przebywa w każdym...
62 tam eva śaranam gaccha— O potomku Bharaty, podporządkuj Mu...
63 iti te jnanam akhyatam— Tak więc wytłumaczyłem ci wiedzę...
64 sarva-guhyatamam bhuyah— Wyjawię ci tę wiedzę najwyższą,...
65 man-mana bhava mad-bhakto— Zawsze myśl o Mnie...
66 sarva-dharman parityajya— Porzuć wszelkie rodzaje religii...
67 idam te natapaskaya— Tej poufnej wiedzy nie należy...
68 ya idam paramam guhyam— Ale temu, kto ten najwyższy sekret...
69 na ca tasman manusyesu— Nie ma dla Mnie droższego od niego...
70 adhyesyate ca ya imam— I orzekam, że ten, kto studiuje tę...
71 śraddhavan anasuyaś ca— A ten, kto słucha z wiarą,...
72 kaccid etac chrutam partha— O zdobywco bogactw, o synu...
73 nasto mohah smrtir labdha— Arjuna rzekł: O mój drogi,...
74 ity aham vasudevasya— Sanjaya rzekł: Usłyszałem zatem...
75 vyasa-prasadac chrutavan— Dzięki łasce Vyasy usłyszałem...
76 rajan samsmrtya samsmrtya— O królu, jakże wielką radość...
77 tac ca samsmrtya samsmrtya— O królu, każde wspomnienie tej tak...
78 yatra yogeśvarah krsno— Gdziekolwiek jest Kryszna, mistrz...
wstecz Indeks rozdziałów
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW