kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    sobota, 25 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Projekty stron WWW


Kryszna - Źródło wiecznej przyjemności
Bhagavad-gita

Rozdział 2
Treść Gity w skrócie

Ilość wersetów: 72
Szukaj w tym tomie


Wpisz poszukiwane hasłowstecz Indeks rozdziałów dalej

Tematyka rozdziału:
Arjuna podporządkowuje się Krysznie jako Jego uczeń i Kryszna rozpoczyna Swoje nauki, tłumacząc mu podstawową różnicę pomiędzy tymczasowym, materialnym ciałem a wieczną duszą. Pan tłumaczy proces transmigracji, naturę bezinteresownej służby dla Najwyższego i cechy osoby samozrealizowanej.

1 tam tatha krpayavistam— Sanjaya rzekł: Widząc Arjunę...
2 kutas tva kaśmalam idam— Najwyższy Osobowy Bóg rzekł: Mój...
3 klaibyam ma sma gamah partha— O synu Prthy, nie poddawaj się tej...
4 katham bhismam aham sankhye— Arjuna rzekł: O zabójco wrogów,...
5 gurun ahatva hi mahanubhavan— Myślę, że lepiej już zostać...
6 na caitad vidmah kataran no...— Nie wiemy też, co jest lepsze –...
7 karpanya-dosopahata-svabhavah— Jestem teraz zdezorientowany co do...
8 na hi prapaśyami mamapanudyad— Nie mogę znaleźć sposobu na...
9 evam uktva hrsikeśam— Sanjaya rzekł: Przemówiwszy...
10 tam uvaca hrsikeśah— O potomku Bharaty, na ten czas...
11 aśocyan anvaśocas tvam— Błogosławiony Pan rzekł: Mówiąc...
12 na tv evaham jatu nasam— Nie było bowiem nigdy takiej chwili,...
13 dehino ’smin yatha dehe— Tak jak wcielona dusza bezustannie...
14 matra-sparśas tu kaunteya— O synu Kunti, okresowe pojawianie...
15 yam hi na vyathayanty ete— O najlepszy spośród ludzi (Arjuno),...
16 nasato vidyate bhavo— Ci, którzy są prorokami prawdy,...
17 avinaśi tu tad viddhi— Wiedz, że to co przenika całe ciało,...
18 antavanta ime deha— Materialne ciało niezniszczalnej,...
19 ya enam vetti hantaram— Kto myśli, że żywa istota jest...
20 na jayate mriyate va kadacin— Dla duszy nie ma narodzin ani...
21 vedavinaśinam nityam— O Partho, jak może ten, który wie,...
22 vasamsi jirnani yatha vihaya— Tak jak człowiek zakłada nowe...
23 nainam chindanti śastrani— Nigdy i żadną bronią nie można...
24 acchedyo ’yam adahyo...— Ta indywidualna dusza nie ulega...
25 avyakto ’yam acintyo...— Dusza ta jest niewidzialna,...
26 atha cainam nitya-jatam— Jeśli jednak myślisz, że dusza...
27 jatasya hi dhruvo mrtyur— Dla tego, kto się narodził, śmierć...
28 avyaktadini bhutani— Wszystkie stworzone istoty pozostają...
29 aścarya-vat paśyati kaścid enam— Niektórzy patrzą na duszę jako...
30 dehi nityam avadhyo ’yam— O potomku Bharaty, ten który mieszka...
31 sva-dharmam api caveksya— Biorąc pod uwagę swój specyficzny...
32 yadrcchaya copapannam— O Partho, szczęśliwi są ci...
33 atha cet tvam imam dharmyam— Jeśli jednak nie spełnisz swego...
34 akirtim capi bhutani— Ludzie zawsze będą mówili...
35 bhayad ranad uparatam— Wielcy wodzowie, którzy wysoko...
36 avacya-vadamś ca bahun— Twoi wrogowie rzucą na cię obelgi...
37 hato va prapsyasi svargam— O synu Kunti, albo polegniesz na...
38 sukha-duhkhe same krtva— Walcz przez wzgląd na samą walkę...
39 esa te ’bhihita sankhye— Jak dotąd, opisałem ci tę wiedzę...
40 nehabhikrama-naśo ’sti— W wysiłku tym nie ma żadnego ubytku...
41 vyavasayatmika buddhir— O ukochane dziecię Kuru, ci, którzy...
42-43 yam imam puspitam vacam— Ubodzy w wiedzę bardzo...
44 bhogaiśvarya-prasaktanam— W umysłach tych, którzy zbyt...
45 trai-gunya-visaya veda— Vedy zajmują się głównie trzema...
46 yavan artha udapane— Wszystkie cele, które zaspokajane są...
47 karmany evadhikaras te— Masz prawo do wykonywania swoich...
48 yoga-sthah kuru karmani— Bądź zrównoważony w wypełnianiu...
49 durena hy avaram karma— O Dhananjayo, pełniąc służbę oddania...
50 buddhi-yukto jahatiha— Kto zaangażowany jest w służbę...
51 karma-jam buddhi-yukta hi— Poprzez takie zaangażowanie...
52 yada te moha-kalilam— Kiedy zaś inteligencja twoja...
53 śruti-vipratipanna te— Kiedy umysł nie jest już dłużej...
54 sthita-prajnasya ka bhasa— Arjuna rzekł: O Kryszno, jakie...
55 prajahati yada kaman— Najwyższy Osobowy Bóg rzekł:...
56 duhkhesv anudvigna-manah— Czyj umysł pozostaje niewzruszonym...
57 yah sarvatranabhisnehas— Kto w tym materialnym świecie...
58 yada samharate cayam kurmo— Kto jest w stanie powstrzymać...
59 visaya vinivartante— Wcielona dusza może powstrzymać się...
60 yatato hy api kaunteya— Zmysły są tak mocne...
61 tani sarvani samyamya— Kto całkowicie opanowuje swoje...
62 dhyayato visayan pumsah— Osoba kontemplująca przedmioty...
63 krodhad bhavati sammohah— Ze złości powstaje złudzenie,...
64 raga-dvesa-vimuktais tu— Jednak osoba wolna od przywiązania...
65 prasade sarva-duhkhanam— Dla osoby tak usatysfakcjonowanej (w...
66 nasti buddhir ayuktasya— Ten jednak, kto nie jest połączony...
67 indriyanam hi caratam— indriyanam – zmysłów;hi –...
68 tasmad yasya maha-baho— Zatem, o potężny, zrównoważoną...
69 ya niśa sarva-bhutanam— Co bowiem nocą jest dla wszystkich...
70 apuryamanam acala-pratistham— Kto pozostaje niewzruszonym, mimo...
71 vihaya kaman yah sarvan— Kto wyzbył się wszelkich pragnień...
72 esa brahmi sthitih partha— Jest to sposób duchowego...
wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW