kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    sobota, 25 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Projekty stron WWW


Czytaj książki Śri Prabhupada
Bhagavad-gita

Rozdział 3
Karma-yoga

Ilość wersetów: 43
Szukaj w tym tomie


Wpisz poszukiwane hasłowstecz Indeks rozdziałów dalej

Tematyka rozdziału:
Każdy musi podjąć jakiś rodzaj działania w tym materialnym świecie. Ale nasze działanie może nas albo związać z tym światem, albo wyzwolić z niego. Poprzez bezinteresowne działanie dla przyjemności Najwyższego, można wyzwolić się z prawa karmy (akcji i reakcji) i osiągnąć transcendentalną wiedzę o jaźni i Najwyższym.

1 jyayasi cet karmanas te— Arjuna rzekł: O Janardano,...
2 vyamiśreneva vakyena— Moja inteligencja zwiedziona została...
3 loke ’smin dvi-vidha— Najwyższy Osobowy Bóg rzekł:...
4 na karmanam anarambhan— Nie można uwolnić się od skutków...
5 na hi kaścit ksanam api— Wszyscy zmuszeni są do bezradnego...
6 karmendriyani samyamya— Kto powstrzymuje zmysły...
7 yas tv indriyani manasa— Bez porównania lepszy jest ten, kto...
8 niyatam kuru karma tvam— Pełń swój przypisany obowiązek, gdyż...
9 yajnarthat karmano ’nyatra— Praca wykonywana być musi jako...
10 saha-yajnah prajah srstva— Na początku stworzenia Pan...
11 devan bhavayatanena te— Półbogowie, usatysfakcjonowani...
12 istan bhogan hi vo deva— Odpowiedzialni za różne potrzeby...
13 yajna-śistaśinah santo— Wielbiciele Pana uwolnieni są od...
14 annad bhavanti bhutani— Wszystkie żyjące ciała utrzymują się...
15 karma brahmodbhavam viddhi— Vedy nakazują uregulowane czynności,...
16 evam pravartitam cakram— Mój drogi Arjuno, grzeszne życie...
17 yas tv atma-ratir eva syad— Kto jednak czerpie przyjemność...
18 naiva tasya krtenartho— Samozrealizowana osoba nie ma...
19 tasmad asaktah satatam— Należy zatem pełnić swój obowiązek...
20 karmanaiva hi samsiddhim— Nawet królowie, tacy jak Janaka...
21 yad yad acarati śresthas— Cokolwiek by nie uczynił wielki...
22 na me parthasti kartavyam— O synu Prthy, nie ma dla Mnie...
23 yadi hy aham na varteyam— Gdyż gdybym Ja kiedykolwiek...
24 utsideyur ime loka— Gdybym nie pełnił nakazanych...
25 saktah karmany avidvamso— Tak jak nie mający wiedzy pełnią...
26 na buddhi-bhedam janayed— Jednakże niechaj mędrzec nie...
27 prakrteh kriyamanani— Zdezorientowana dusza, znajdująca...
28 tattva-vit tu maha-baho— Kto posiadł wiedzę o Prawdzie...
29 prakrter guna-sammudhah— Nie posiadający wiedzy, zwiedzeni...
30 mayi sarvani karmani— Zatem, o Arjuno, oddając Mi...
31 ye me matam idam nityam— Kto pełni swój obowiązek zgodnie...
32 ye tv etad abhyasuyanto— Ci natomiast, którzy – z powodu...
33 sadrśam cestate svasyah— Nawet mędrzec działa zgodnie ze...
34 indriyasyendriyasyarthe— Istnieją zasady, które kontrolują...
35 śreyan sva-dharmo vigunah— O wiele lepiej jest pełnić własne...
36 atha kena prayukto ’yam— Arjuna rzekł: O potomku Vrsni,...
37 kama esa krodha esa— Najwyższy Osobowy Bóg rzekł: To...
38 dhumenavriyate vahnir— Tak jak dym przesłania ogień albo...
39 avrtam jnanam etena— W ten sposób czysta świadomość...
40 indriyani mano buddhir— To ona – żądza, spowija...
41 tasmat tvam indriyany adau— Dlatego, o Arjuno, najlepszy...
42 indriyani parany ahur— Funkcjonujące zmysły stoją ponad...
43 evam buddheh param buddhva— Zatem wiedząc, iż dusza jest...
wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW