kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    niedziela, 26 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Księga 1

Księga 2

Księga 3

Księga 4

Księga 5

Księga 6

Księga 7

Księga 8

Księga 9

Księga 10

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Bazar Vrinda.Net.pl


Czytaj książki Śri PrabhupadaŚrimad Bhagavatam Księga 1Stworzenie

Indeks rozdziałów dalej
Słowo wstępne
"Bhagavata Purana jest promienna jak słońce, a wzeszła wtedy, gdy Pan Kryszna odszedł do swej siedziby wraz z religią, wiedzą itd. Kto utracił zdolnoć widzenia wród gęstych ciemnoci ignorancji wieku Kali, będzie mógł czerpać wiatło z tej włanie Purany". (Śrimad-Bhagavatam 1.3.43)

Ponadczasowa mądroć Indii zawarta jest w Wedach, starodawnych tekstach sanskryckich, które obejmują swym zakresem najrozmaitsze dziedziny wiedzy ludzkiej. Przekazywane pierwotnie w formie ustnej, zostały spisane po raz pierwszy około pięciu tysięcy lat temu przez Śrila Vyasadevę, literacką inkarnację Boga. Później Vyasadeva przedstawił najistotniejsze treci Wed w formie aforyzmów – Vedanta-sutr. Śrimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) to komentarz Vyasadevy do Vedanta-sutr. Napisał go po osiągnięciu dojrzałoci w życiu duchowym, pod kierunkiem swego guru – Narady Muniego. Okrelane jako "dojrzały owoc z drzewa pism wedyjskich", Śrimad-Bhagavatam jest najpełniejszą i najbardziej autorytatywną prezentacją wiedzy zawartej w Wedach.

Po spisaniu Bhagavatam Vyasa przekazał jego streszczenie synowi, mędrcowi Śukadevie Goswamiemu. Śukadeva Goswami z kolei powtórzył Bhagavatam w całoci maharadży Pariksitowi na zgromadzeniu uczonych i więtych w pobliżu Hastinapury (dzisiejsze Delhi). Maharadża Pariksit władał całym wiatem i słynął jako wielki rajarisi (więty król). Otrzymawszy pewnego dnia ostrzeżenie, że umrze za tydzień, wyrzekł się królestwa i udał nad Ganges, by tam pocić aż do mierci i dostąpić duchowego owiecenia. Bhagavatam rozpoczyna się w chwili, gdy monarcha kieruje do Śukadevy Goswamiego pytanie: "Jeste mistrzem duchowym wielkich więtych i bhaktów. Błagam więc, wskaż cieżkę doskonałoci odpowiednią dla każdego, a szczególnie dla tego, kto stoi w obliczu mierci. Powiedz mi, czego człowiek powinien słuchać, co intonować, pamiętać i czcić, a czego nie powinien robić. Proszę, objanij mi to wszystko".

Odpowiedź Śukadevy Goswamiego na to, a także dalsze pytania maharadży Pariksita dotyczące różnorodnych kwestii – od natury duszy poczynając, na powstaniu wszechwiata kończąc – trzymała zgromadzonych mędrców w napięciu nieprzerwanie przez siedem dni, aż do mierci króla. Później Suta Goswami-jeden z mędrców, którzy słuchali, jak Sukadeva Goswami po raz pierwszy wygłasza Śrimad-Bhagavatam – powtórzył je innym mędrcom w lesie Naimisaranya. W trosce o duchowe dobro ludzkoci mędrcy ci zebrali się tam, by rozpocząć długi, nieprzerwany cykl ofiar, które miały przeciwdziałać zgubnemu wpływowi nadchodzącego wieku Kali. Poproszony o przedstawienie istoty mądroci wedyjskiej, Suta Goswami powtórzył z pamięci wszystkie osiemnacie tysięcy wersetów Śrimad-Bhagavatam, które Śukadeva Goswami wyrecytował maharadży Pariksitowi.

Czytelnik Śrimad-Bhagavatam słucha Suty Goswamiego, jak relacjonuje pytania maharadży Pariksita oraz odpowiedzi Śukadevy Goswamiego. Zdarza się też, że Suta Goswami sam odpowiada na pytania Saunaki Rsiego, przemawiającego w imieniu mędrców zebranych w Naimisaranyi. Słuchamy więc jednoczenie dwóch dialogów – jednego między królem Pariksitem a Sukadevą Goswamim na brzegu Gangesu, i drugiego między Sutą Goswamim a mędrcami w lesie Naimisaranya. Zdarza się też, że Śukadeva Goswami wplata w swe nauki opowieci o różnych wydarzeniach historycznych lub przytacza długie dyskusje filozoficzne prowadzone przez takie wielkie dusze, jak Narada Mu-ni i Vasudeva. Mając w pamięci historię powstania Bhagavatam, czytelnik nie straci wątku złożonego z dialogów i opowieci zaczerpniętych z różnych źródeł. To mądroć filozoficzna, a nie kolejnoć wydarzeń jest tu najważniejsza. Wystarczy więc z uwagą ledzić rozwój tematu, by zrozumieć całą głębię i doniosłoć przesłania Śrimad-Bhagavatam.

Tłumacze obecnego wydania porównują Bhagavatam do skrystalizowanego cukru – gdziekolwiek je skosztować, okaże się jednakowo słodkie i smakowite. Można zatem rozpocząć lekturę od dowolnego tomu. Najlepiej jednak cofnąć się do Księgi Pierwszej i czytać Bhagavatam księga po księdze, zgodnie z ich naturalnym porządkiem.

Niniejsze wydanie Bhagavatam to pierwsze pełne tłumaczenie angielskie tego dzieła, opatrzone wyczerpującym komentarzem. Pierwszych dwanacie tomów (od Księgi Pierwszej do pierwszej częci Księgi Dziesiątej) jest owocem pracy naukowej oraz oddania Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady, założyciela-acary Międzynarodowego Towarzystwa Świadomoci Kryszny oraz najwybitniejszego nauczyciela myli religijnej i filozoficznej Indu. Jego dogłębna wiedza z zakresu sanskrytu, wsparta szczegółową i z pierwszej ręki znajomocią kultury i myli wedyjskiej oraz wiedzą o wiecie współczesnym, czynią z jego opracowania dzieło o wyjątkowej wartoci dla człowieka Zachodu. Po odejciu Śrila Prabhupady z tego wiata w roku 1977 tłumaczenie i objanianie Śrimad-Bhagavatam doprowadzili do końca jego uczniowie – Hridayananda dasa Goswami i Gopiparanadhana dasa.

Czytelnik przekona się, że jest ono cenne z wielu względów. Dla tych, którzy pragną poznać korzenie cywilizacji Indii, okaże się ono niewyczerpanym źródłem szczegółowej wiedzy o każdym jej aspekcie. Badaczom prowadzącym studia porównawcze w dziedzinie filozofii i religii Bhagavatam da gruntowny wgląd w bogate dziedzictwo duchowe Indii. Socjologom i antropologom kulturowym ma ono do zaoferowania opis pokojowego i naukowo zorganizowanego społeczeństwa wedyjskiego, którego fundamenty tworzyła wysoce rozwinięta duchowa wizja wiata. Adeptom psychologii pomoże pogłębić spojrzenie na naturę wiadomoci, ludzkiego zachowania oraz zapozna z filozoficznym studium tożsamoci. Tym za, którzy poszukują duchowego owiecenia, Bhagavatam proponuje prosty, praktyczny sposób osiągnięcia najwyższego stopnia samopoznania oraz zrozumienia Prawdy Absolutnej. To wielotomowe dzieło, wydane przez Bhaktivedanta Book Trust, zajmie niewątpliwie poczesne miejsce w życiu współczesnego człowieka.

Wydawcy

Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW