kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    niedziela, 26 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Księga 1

Księga 2

Księga 3

Księga 4

Księga 5

Księga 6

Księga 7

Księga 8

Księga 9

Księga 10

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Konto w domenie vrinda.net.pl


Bhagavad-gita On-lineŚrimad Bhagavatam Księga 1Stworzenie

wstecz Indeks rozdziałów dalej
Przedmowa
Należy znać potrzeby współczesnego człowieka. Granice geograficzne nie są już obecnie barierą oddzielającą od siebie poszczególne państwa czy wspólnoty. Powstają zbiorowoci większe niż w wiekach rednich, a wiat zmierza ku jednemu państwu, czy jednej ludzkiej wspólnocie. Idee duchowego komunizmu zawarte w Śrimad-Bhagavatam oparte są zasadniczo na prawdzie o jednoci wszystkich ludzi, a nawet więcej – wszystkich żywych istot. Wielcy myliciele uznają koniecznoć przyjęcia tej prawdy jako podstawy ideologii, która pozwoliłaby rozwiązać problemy ludzkoci. Śrimad-Bhagavatam zaspokaja tę potrzebę. Dlatego włanie zaczyna się ono aforyzmem znanym z wedanty, janmddy asya yatah, który mówi o wspólnej przyczynie wszechrzeczy.

Współczesne społeczeństwo nie tkwi już w mrokach ignorancji. Na całym wiecie dokonał się gwałtowny postęp w dziedzinie materialnego poziomu życia, edukacji i gospodarki. Gdzie jednak w organizmie społecznym tkwi bolesna zadra. Stąd konflikty na wielką skalę, wybuchające z błahych powodów. Brakuje klucza do zrozumienia, jak ludzkoć może zjednoczyć się w pokoju, przyjaźni i dobrobycie dla wspólnej sprawy. Klucz ten odnaleźć można w Śrimad-Bhagavatam, oferuje ono bowiem model kultury, która przywróci ludzkoci utracony duchowy wymiar.

Śrimad-Bhagavatam powinno się wykładać także w szkołach i na uniwersytetach. Zalecił to wielki bhakta maharadża Prahlada jako metodę zmiany demonicznego oblicza społeczeństwa.

kaumara acaret prajno
dharman bhagavatan iha
durlabham manusam janma
tad apy adhruvam artha-dam
(Bhag. 7.6.1)

Nierównoć społeczna wypływa z samej istoty bezbożnej cywilizacji. Bóg, Wszechmocna Osoba, istnieje i z Niego wszystko bierze początek, On wszystko utrzymuje i w Nim wszystko pogrąża się na powrót. Podejmowane przez naukę materialną próby odszukania pierwotnej przyczyny stworzenia nie przyniosły rezultatu, tym niemniej owa przyczyna istnieje – istnieje jedno wspólne źródło wszelkiego bytu. ródło to opisuje w sposób racjonalny i autorytatywny wspaniałe Bhagavatam, czyli Śrimad-Bhagavatam.

Śrimad-Bhagavatam daje wiedzę transcendentalną. Mówi ono nie tylko o tym, kto jest oryginalnym źródłem wszechrzeczy, ale również o naszym związku z Nim i o spoczywającym na nas obowiązku udoskonalenia ludzkoci w oparciu o tę niezrównaną wiedzę. Śrimad-Bhagavatam jest ponadto pierwszorzędnym tekstem źródłowym dla badaczy sanskrytu. Teraz ukazuje się ono w starannym tłumaczeniu angielskim, co pozwoli czytelnikowi dzięki samej uważnej lekturze nauczyć się wystarczająco dużo, by odeprzeć ataki ateistów. A nade wszystko będzie on w stanie skłonić innych do zaakceptowania istnienia Boga jako rzeczywistego bytu.

Śrimad-Bhagavatam jest autentycznym komentarzem do innego dzieła Śrila Vyasadevy – Vedanta-sutr. Dlatego też zaczyna się definicją oryginalnej przyczyny – tą samą, którą podają Vedanta-sutry. Dzieli się na księgi, z których pierwszych dziewięć odsłania kolejne stopnie realizacji Boga aż do stopnia najwyższego. Jedyne, czego potrzeba, by zgłębić to wielkie dzieło, to systematycznoć. Należy posuwać się przez tekst krok po kroku, a nie skakać po nim według własnego widzimisię, jak to się robi ze zwykłymi książkami. Cały tekst – oryginalne wersety w sanskrycie, ich transliteracja łacińska, tłumaczenie poszczególnych słów, tłumaczenie samych wersetów i ich objanienia – ułożony został w taki sposób, że po przeczytaniu pierwszych dziewięciu ksiąg czytelnik z całą pewnocią osiągnie zrozumienie Boga.

Księga Dziesiąta różni się od pozostałych, mówi bowiem wprost o transcendentalnych czynach Najwyższej Osoby, Śri Kryszny. Nie można odnieć pełnej korzyci z lektury Księgi Dziesiątej bez uprzedniego zaznajomienia się z pierwszymi dziewięcioma księgami. Całe Śrimad-Bhagavatam składa się z dwunastu ksiąg, z których każda stanowi samodzielną całoć, ale najlepiej czytać je jedna po drugiej i nie za dużo na raz.

Muszę przyznać, że moje opracowanie Śrimad-Bhagavatam nie jest wolne od wad. Ufam jednak, że myliciele i przywódcy społeczeństw przyjmą je dobrze. Moją nadzieję opieram na następującym stwierdzeniu ze Śrimad-Bhagavatam (1.5.11):

tad-vag-visargo janatagha-viplavo
yasmin prati-lokam abaddhavaty api
namany anantasya yao 'nkitani yac
chrnvanti gayanti grnanti sadhavah

"Z drugiej za strony dzieła pełne opisów transcendentalnej chwały imienia, postaci i zabaw nieograniczonego Najwyższego Pana są natury duchowej, a ich przeznaczeniem jest wzniecenie rewolucji wród zwiedzionej, bezbożnie żyjącej ludzkoci. Takie dzieła mogą być ułożone w niedoskonały sposób, ale ludzie oczyszczeni i całkowicie uczciwi intonują je i przyjmują za prawdę".

om tat sat

A. C. Bhaktivedanta Swami
15 grudnia 1962 roku Delhi, Indie

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW