kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    poniedziałek, 27 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Bazar Vrinda.Net.pl


Kryszna - Źródło wiecznej przyjemnościKryszna - Źródło wiecznej przyjemności  

Rozdział 1 – Oczekiwanie na przyjście Pana Kryszny

wstecz Indeks rozdziałów dalej

Części tego rozdziału:   1   2   3   4

Historia ta zaczyna się w bardzo niepomyślnym momencie. Otóż, zdarzyło się swego czasu, że świat został nadmiernie przeciążony wielką liczbą sił wojskowych nagromadzonych przez różnych władców, którzy byli w rzeczywistości demonami, ale pozowali na królów. W rezultacie cały świat ogarnął zamęt i niepokój, tak że przewodząca wówczas na Ziemi bogini, znana jako Bhumi, udała się na spotkanie z Panem Brahmą, aby powiadomić go o nieszczęściach, których przyczyną byli demoniczni królowie. Bhumi przyjęła postać krowy i pojawiła się przed Panem Brahmą ze łzami w oczach. Była pogrążona w smutku i szlochała, chcąc w ten sposób wzbudzić współczucie w Panu. Opowiedziała o niedoli panującej na Ziemi, co wielce zasmuciło Pana Brahmę. Po wysłuchaniu jej skarg, natychmiast wyruszył on nad ocean mleka, gdzie rezyduje Pan Visnu. Towarzyszyli mu wszyscy półbogowie, z Panem Śivą na czele, i Bhumi również przyłączyła się do nich. Przybywszy nad brzeg mlecznego oceanu, Pan Brahma zaczął uspokajać Pana Visnu, który poprzednio ocalił Ziemię przyjmując transcendentalną postać dzika.

Istnieje szczególny rodzaj modlitwy w mantrach wedyjskich, nazywany Purusa-sukta. Na ogół półbogowie oddają swoją cześć Visnu, Najwyższemu Osobowemu Bogu, intonując tę właśnie modlitwę, Purusa-sukta. Z powyższego opisu wynika, że bóstwa przewodzące na każdej planecie mogą zobaczyć najwyższego pana tego wszechświata, Brahmę, wtedy, kiedy tylko zaistnieją jakieś zakłócenia na podległej im planecie. A Brahma może zbliżyć się do Najwyższego Pana Visnu nie przez bezpośrednie widzenie się z Nim, ale stojąc na brzegu mlecznego oceanu. Jest planeta wewnątrz tego wszechświata, która nazywa się Śvetadvipa, i na tej planecie znajduje się ocean mleka. Z różnorodnej literatury wedyjskiej dowiadujemy się, że tak jak na naszej planecie jest ocean ze słoną wodą, tak na innych planetach istnieją wszelkiego rodzaju inne oceany. Gdzieś jest ocean mleka, gdzieś ocean oliwy, a gdzieś ocean wina, czy jeszcze innego typu oceany. Purusa-sukta jest standardową modlitwą, którą półbogowie recytują w celu uspokojenia Najwyższego Osobowego Boga, Ksirodakaśayi Visnu. Nazywany jest On Ksirodakaśayi Visnu dlatego, ponieważ spoczywa na oceanie mleka. Jest On Najwyższym Osobowym Bogiem, poprzez którego pojawiają się wszystkie inkarnacje w tym wszechświecie.

Wszyscy półbogowie ofiarowali już swoją modlitwę dla Najwyższego Osobowego Boga i pozornie nie było żadnej odpowiedzi. Wówczas Pan Brahma osobiście usiadł do medytacji i wtedy została mu przekazana wiadomość od Pana Visnu, o której niebawem powiadomił półbogów. Taki jest oto system otrzymywania wiedzy wedyjskiej. Najpierw wiedza ta przekazywana jest przez Najwyższego Osobowego Boga sercu Brahmy. Jak powiedziane jest na początku Śrimad-Bhagavatam, tene brahma hrda: transcendentalna wiedza Ved została przekazana sercu Brahmy. I również tutaj widzimy tego przykład. Tylko Brahma mógł zrozumieć przekaz Pana Visnu i dopiero wtedy przekazał go półbogom, aby mogli natychmiast przyjąć odpowiednią linię działania. Oto czego dowiedzieli się półbogowie: już wkrótce Najwyższy Osobowy Bóg pojawi się na Ziemi, aby wypełnić Swoją misję unicestwienia demonów i wyniesienia bhaktów. W misji tej mają pomagać Mu półbogowie. Dlatego powinni wszyscy niezwłocznie narodzić się w dynastii Yadu, w której również w odpowiednim czasie pojawi się Sam Pan.

Najwyższy Osobowy Bóg, Sam Kryszna, osobiście pojawił się jako syn Vasudevy. Przed Nim pojawili się w różnych pobożnych rodzinach w tym świecie wszyscy półbogowie, wraz ze swoimi żonami, aby towarzyszyć Mu w Jego misji. Słowo tatpriyartham, którego użyto tutaj oznacza, że półbogowie powinni pojawić się na Ziemi po to, aby zadowolić Pana. Innymi słowy, każda żywa istota, która żyje jedynie po to, by zadowolić Pana, jest półbogiem. Półbogowie zostali następnie poinformowani, że jeszcze przed Panem pojawi się na Ziemi pełna ekspansja Pana Kryszny, Ananta, który utrzymuje planety wszechświata na Swoich rozprzestrzenionych wszędzie milionowych kapturach. Dowiedzieli się też, że w misji Pana będzie miała udział również zewnętrzna energia Visnu (maya), którą oczarowane są wszystkie uwarunkowane dusze w tym świecie.

Po odpowiednim poinstruowaniu i uspokojeniu słodkimi słowami wszystkich półbogów, jak również Bhumi, Pan Brahma, ojciec wszystkich prajapatis, czyli przodków, którzy swego czasu zaludnili ten wszechświat, udał się do swojej własnej siedziby, najwyższej planety w tym materialnym wszechświecie, zwanej Brahmaloką.

Przywódca dynastii Yadu, Król Śurasena, rządził w kraju znanym jako Mathura (okręg Mathura) oraz okręgu zwanym Śurasena. Śurasena rezydował w Mathurze, która stała się tym sposobem stolicą wszystkich królestw dynastii Yadu. Jednakże był jeszcze inny, daleko ważniejszy powód zainstalowania stolicy tutaj, właśnie w Mathurze. Znani ze swej pobożności członkowie dynastii Yadu wiedzieli bowiem, że Mathura, podobnie jak i Dvaraka jest miejscem wiecznego pobytu Pana Kryszny.


Części tego rozdziału:   1   2   3   4

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW