kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    poniedziałek, 27 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Bazar Vrinda.Net.pl


Nektar Oddania On-lineKryszna - Źródło wiecznej przyjemności  

Rozdział 2 – Modlitwy półbogów do Kryszny

wstecz Indeks rozdziałów dalej

Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5   6

Król Kamsa nie tylko zajął królestwa dynastii Yadu, Bhoja i Andhaka, oraz królestwo Śuraseny, ale także zawarł przymierze ze wszystkimi innymi demonicznymi królami, takimi jak: Pralamba, Baka, Canura, Trinavarta, Aghasura, Mustika, Arista, Dvivida, Putana, Keśi i Dhenuka. W tym czasie królem prowincji Magadha (obecnie znanej jako stan Bihar) był król Jarasandha. Tak oto, dzięki swoim dyplomatycznym zabiegom, Kamsa utworzył najpotężniejsze królestwo swoich czasów, będące pod protekcją Jarasandhy. Następnie zawarł dalsze przymierza z takimi królami jak Banasura i Bhaumasura, dochodząc w ten sposób do szczytu swojej potęgi. Wtedy zaczął otwarcie szkodzić dynastii Yadu, w której miał narodzić się Kryszna.

Nękani przez Kamsę, królowie dynastii Yadu, Bhoja i Andhaka. zaczęli szukać schronienia w różnych państwach, takich jak państwo Kaurawów, państwo Pancalów i państwa znane jako Kekaya, Śalva, Vidarbha, Nisadha, Videha i Kośala. Kamsa rozbił solidarność królestw Yadu, Bhoja i Andhaka i stał się mocarzem na szerokim obszarze lądu, znanym wówczas jako Bharatavarsa.

Kiedy Kamsa zgładził jedno po drugim, sześcioro dzieci Devaki i Vasudevy, wielu z jego przyjaciół i krewnych próbowało uprosić go, by zaniechał swoich niecnych czynów. Jednak wszyscy z nich stali się czcicielami Kamsy.

Kiedy Devaki była brzemienną po raz siódmy, w łonie jej pojawiła się pełna ekspansja Kryszny, znana jako Ananta. Devaki przepełniona była zarówno radością, jak i rozpaczą. Radowała się, gdyż wiedziała, że Pan Visnu przyjął schronienie w jej łonie, ale jednocześnie była pełna obaw, że skoro tylko dziecko narodzi się, Kamsa natychmiast je zabije. W tym czasie Najwyższy Osobowy Bóg, Kryszna, litując się nad żałosnymi warunkami dynastii Yadu, wobec której Kamsa dopuścił się tak wielu nieludzkich czynów, polecił Swojej wewnętrznej mocy, Yogamayi, by pojawiła się w tym świecie. Kryszna jest Panem całego wszechświata, ale szczególnie jest Panem dynastii Yadu.

Yogamaya jest zasadniczą mocą Osoby Boga. Vedy oznajmiają, że Pan, Najwyższy Osobowy Bóg, ma wiele rozmaitych mocy. Parasya śaktir vividhaiva śruyate. Wszystkie Jego różne moce można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, a Yogamaya jest najważniejszą spośród nich wszystkich. Pan polecił Yogamayi, aby pojawiła się w zawsze zielonej i pełnej pięknych krów Vrindavanie, we Vrajabhumi. We Vrindavanie, w domu Króla Nandy i Królowej Yaśody, przebywała Rohini, jedna z żon Vasudevy. Podobnie jak Rohini, również wielu innych z dynastii Yadu schroniło się w różnych częściach kraju, obawiając się prześladowań Kamsy. Niektórzy z nich zamieszkali nawet w jaskiniach górskich.

Pan poinstruował Yogamayę w taki oto sposób: "Vasudeva i Devaki więzieni są przez Kamsę, a teraz w łonie Devaki znajduje się Moja pełna ekspansja, Śesa. Możesz zorganizować przeniesienie Śesy z łona Devaki do łona Rohini. Po tym wydarzeniu Ja osobiście mam zamiar pojawić się w łonie Devaki, wraz ze wszystkimi moimi pełnymi mocami. Narodzę się wtedy jako syn Devaki i Vasudevy, a ty powinnaś narodzić się jako córka Nandy i Yaśody we Vrindavanie.

"Ponieważ pojawisz się jako Moja siostra i rówieśniczka, ludzie na całym świecie będą czcili cię, obdarowując cię różnego rodzaju drogocennymi przedmiotami: kadzidłami, świecami, kwiatami i innymi przedmiotami ofiarnymi. Szybko będziesz spełniała ich pragnienia zadowalania zmysłów. Ludzie, którym zależy na materialnej miłości, będą czcili cię pod różnymi postaciami twoich ekspansji, które będą nazywały się Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaisnavi Kumuda, Candika, Kryszna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Iśani, Śarada i Ambika."

Kryszna i Yogamaya pojawili się jako brat i siostra – Najwyższe Źródło Mocy i najwyższa moc. Mimo iż nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy Źródłem Mocy i mocą, moc zawsze zależna jest od Źródła Mocy. Ci, którzy są materialistami, są czcicielami mocy, ale transcendentaliści są wielbicielami Źródła Mocy. Kryszna jest Najwyższym Źródłem Mocy, a Durga jest najwyższą mocą wewnątrz tego materialnego świata. W rzeczywistości ludzie z kręgu kultury wedyjskiej wielbią zarówno Źródło Mocy, jak i moc. Są setki i tysiące świątyń Visnu i Devi i czasami oddaje się im cześć równocześnie. Czciciel mocy, czyli Durgi, zewnętrznej energii Kryszny, może bez trudu osiągnąć wszelkiego rodzaju materialne sukcesy, ale każdy, kto chce wznieść się na platformę transcendentalną, musi zaangażować się w wielbienie Źródła Mocy w świadomości Kryszny.

Pan również oznajmił Yogamayi, że Jego pełna ekspansja, Ananta Śesa, znajduje się obecnie w łonie Devaki. Ponieważ będzie On siłą przeniesiony do łona Rohini, będzie On również znany jako Sankarsana i będzie źródłem wszelkich sił duchowych, czyli bala, dzięki którym można osiągnąć najwyższą radość życia, nazywaną ramana. Dlatego pełna część Kryszny, Ananta, będzie znany po Swoim pojawieniu się zarówno jako Sankarsana, jak i Balarama.


Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5   6

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW