kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    poniedziałek, 27 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Bazar Vrinda.Net.pl


Czytaj książki Śri PrabhupadaKryszna - Źródło wiecznej przyjemności  

Rozdział 14 – Modlitwy Brahmy ofiarowane Krysznie

wstecz Indeks rozdziałów dalej

Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5   6   7

Brahma rzekł: "Mój drogi Panie, Ty jesteś jedynym godnym uwielbienia Najwyższym Panem, Osobą Boga i dlatego Tobie ofiarowuję swoje pokorne wyrazy szacunku i modlitwy, pragnąc Cię zadowolić. Twoje ciało jest pięknego koloru chmur napełnionych wodą i otoczony jesteś srebrną świetlistą aurą emanującą z Twoich żółtych szat.

"Ofiarowuję swoje wielokrotne i pełne szacunku pokłony synowi Nandy Maharajy, który stoi tutaj przede mną z muszlą, pierścieniami i pawim piórem we włosach. Jego twarz jest niezwykle piękna, na głowie nosi turban obwieszony girlandami z leśnych kwiatów, a w rączce Swojej ściska odrobinę jedzenia. Ma przy Sobie laskę, trąbkę, bawoli róg i flet. Stoi tutaj przede mną na Swoich małych lotosowych nóżkach.

"Mój drogi Panie, ludzie mogą mówić o mnie, że jestem mistrzem wiedzy wedyjskiej i stworzycielem tego wszechświata, ale teraz dowiedzione zostało, iż nie jestem w stanie zrozumieć Twojej Osoby, mimo iż obecny jesteś tutaj przede mną jako małe dziecko. Bawisz się ze Swoimi przyjaciółmi, cielętami i krowami, co mogłoby znaczyć, iż nie masz nawet dostatecznego wykształcenia. Zdajesz się być tylko wiejskim chłopcem, trzymającym jedzenie w garstce i poszukującym Swoich cieląt. A mimo to jest tak wielka różnica pomiędzy ciałem Twoim i moim, że zrozumienie mocy Twojego ciała przekracza moje możliwości. Jak powiedziałem to już w Brahma-samhicie, Twoje ciało nie jest materialne."

Brahma-samhita oznajmia, że ciało Pana jest całkowicie duchowe; nie ma różnicy pomiędzy ciałem Pana i Nim Samym. Każda część Jego ciała może spełniać funkcje każdej innej części. Pan może patrzeć Swoimi rękoma, może słuchać swoimi oczyma, może przyjmować ofiary Swoimi nogami i może stwarzać Swoimi ustami.

Brahma kontynuował: "Pojawiłeś się w postaci małego chłopca-pasterza po to, aby zadowolić Swoich bhaktów, i chociaż popełniłem obrazę wobec Twoich lotosowych stóp, uprowadzając chłopców, krowy i cielęta, wiem, że masz litość nade mną. Jest to Twoja transcendentalna cecha; darzysz wielką miłością Swoich bhaktów. Lecz pomimo tej Twojej miłości dla mnie, nie jestem w stanie pojąć mocy poczynań Twojego ciała. Jeżeli ja, Pan Brahma, najwyższa osoba w tym wszechświecie, nie mogę zrozumieć tego dziecięcego ciała Najwyższego Osobowego Boga, to cóż dopiero mówić o innych? I jeśli nie jestem w stanie pojąć mocy duchowych Twego dziecięcego ciała, to w jaki sposób mógłbym zrozumieć Twoje transcendentalne rozrywki? Dlatego, jak mówi Bhagavad-gita, każdy kto chociaż trochę jest w stanie zrozumieć transcendentalne rozrywki, pojawianie się i odchodzenie Pana, ten natychmiast staje się zdolny do wejścia do królestwa Boga tuż po opuszczeniu swego materialnego ciała. Zdanie to potwierdzają również Vedy, oznajmiając w prosty sposób: poprzez zrozumienie Najwyższego Osobowego Boga można uwolnić się z koła powtarzających się narodzin i śmierci. Dlatego daję radę wszystkim ludziom, aby nie próbowali zrozumieć Ciebie Samego (tzn. poprzez Twoje przekazy w Bhagavad-gicie i innej literaturze wedyjskiej), czy też od zrealizowanego bhakty, który przyjął schronienie porzucenie spekulacji umysłowych i usiłowanie słuchania o Tobie, czy to od Ciebie Samego (tzn. poprzez Twoje przekazy w Bhagavad-gicie i innej literaturze wedyjskiej), czy też od zrealizowanego bhakty, który przyjął schronienie u Twych lotosowych stóp. Należy słuchać od bhakty bez spekulowania. Nie musi się nawet zmieniać swojej pozycji w tym świecie. Należy jedynie słuchać Twojego przekazu. Mimo iż nie jesteś poznawalny poprzez materialne zmysły; to jedynie poprzez słuchanie o Tobie można stopniowo pokonać niewiedzę i wynikłe z niej nieporozumienia. Jedynie dzięki Swojemu wielkiemu miłosierdziu dajesz się poznać Swojemu bhakcie, gdyż tylko poprzez bhakti, nie żadne inne środki, można pokonać Ciebie. Wiedza spekulatywna nie zabarwiona służbą oddania jest jedynie bezużyteczną stratą czasu, jeśli chodzi o poszukiwanie Ciebie. Waga służby oddania jest tak wielka, że nawet niewielki wysiłek na tej ścieżce może wznieść daną osobę na najwyższą platformę doskonałości. Nie powinno się zatem lekceważyć pomyślnej ścieżki służby oddania na rzecz metod spekulatywnych. Poprzez metody spekulatywne można uzyskać częściową wiedzę o Twojej manifestacji kosmicznej, ale nie można w ten sposób zrozumieć Ciebie, który jesteś źródłem i początkiem wszystkiego. Starania osób, które zainteresowane są tylko wiedzą spekulatywną, są jedynie próżnym wysiłkiem, tak jak próżny jest wysiłek osób, które chcą coś zyskać młócąc puste kłosy ryżowe. Można zyskać trochę ryżu przez wymłócenie kłosów ryżowych w młynie, ale jeśli ktoś usiłuje młócić jeszcze pozostałe plewy, to czyż nie jest to próżnym wysiłkiem i czy można mówić o jakimś zysku?

"Mój drogi Panie, w historii ludzkości jest wiele przykładów takich osób, które po nieudanych próbach osiągnięcia platformy transcendentalnej zaangażowały się w służbę oddania dla Ciebie, poświęcając Ci czynności swojego ciała, umysłu i swoje słowa, i w ten sposób osiągnęły stan najwyższej doskonałości i weszły do Twojego królestwa. Procesy poznawania Ciebie poprzez spekulacje czy medytacje mistyczne są wszystkie bezskuteczne bez służby oddania. Należy zatem zaangażować się w taką służbę dla Ciebie, nawet poprzez spełnianie swoich ziemskich powinności, i należy zawsze być w kontakcie z Tobą poprzez proces słuchania i intonowania o Twoich transcendentalnych chwałach. Jedynie przez przywiązanie się do słuchania i intonowania o Twych chwałach można osiągnąć stan najwyższej doskonałości i wejść do Twojego królestwa. Jeśli zatem ktoś zawsze pozostaje w kontakcie z Tobą poprzez ten proces słuchania i intonowania, a rezultaty swojej pracy ofiarowuje Tobie jedynie, ten bardzo łatwo i szczęśliwie osiąga promocję do Twojej najwyższej siedziby. Jesteś realizowany przez te osoby, które oczyściły swoje serca z wszelkich nieczystości. A taką czystość serca można osiągnąć właśnie poprzez proces słuchania i śpiewania o Twych chwałach."

Pan jest wszechprzenikający. Jak oznajmia to Sam Pan Kryszna w Bhagavad-gicie: "Utrzymuję wszystko, a jednocześnie jestem z dala od wszystkiego." Ponieważ Pan jest wszechprzenikający, nie ma nic, co by istniało bez Jego wiedzy. Wszechprzenikająca natura Najwyższego Osobowego Boga nigdy nie może zostać objęta ograniczoną wiedzą żywej istoty. Zatem tylko ta osoba, która osiągnęła spokój umysłu, poprzez skupienie tego umysłu na lotosowych stopach Pana, jest w stanie zrozumieć Najwyższego Pana do pewnego stopnia. Naturą umysłu jest przerzucanie się z jednej rzeczy na drugą, w poszukiwaniu zadowalania zmysłów. Zatem tylko osoba, która zawsze angażuje swoje zmysły w służbę dla Pana, może kontrolować umysł i być skupioną na lotosowych stopach Pana. Ta koncentracja umysłu na lotosowych stopach Pana jest nazywana samadhi. Dopóki więc ktoś nie osiągnie stanu samadhi, czyli ekstazy, dopóty nie jest on w stanie zrozumieć Najwyższego Osobowego Boga. Mogą istnieć pewni filozofowie czy naukowcy studiujący tę naturę kosmiczną atom po atomie; mogą być oni tak zaawansowani, że będą w stanie obliczyć skład atomowy atmosfery kosmicznej czy nawet wszystkich planet, czy gwiazd na niebie, a nawet zbadać świetlne molekularne cząstki słońca czy innych gwiazd i ciał świetlnych. Ale niemożliwością jest zliczenie cech i jakości Najwyższego Osobowego Boga.


Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5   6   7

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW