kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    poniedziałek, 27 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Konto w domenie vrinda.net.pl


Archiwum periodyków VaisnavaKryszna - Źródło wiecznej przyjemności  

Rozdział 29 – Taniec rasa: wprowadzenie

wstecz Indeks rozdziałów dalej

Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5   6   7

Śrimad-Bhagavatam oznajmia, że taniec rasa miał miejsce pewnej nocy o pełni księżyca, w porze śarat. Z poprzednich rozdziałów wynika, że uroczystość Govardhana Puja była obchodzona tuż po ciemnej bezksiężycowej nocy miesiąca Karttika, a potem dokonano ceremonii Bhratrdvitiya. Następnie Indra objawił swoją złość w postaci potoków deszczu i burzy gradowej, a Pan Kryszna trzymał na Swoim palcu Wzgórze Govardhana przez siedem dni, aż do dziewiątego dnia księżyca. Następnie, dziesiątego dnia, mieszkańcy Vrindavany rozmawiali pomiędzy sobą o wspaniałych dokonaniach Kryszny, a w dzień potem Nanda Maharaja obchodził Ekadaśi. Następnego dnia, w Dvadaśi, Nanda Maharaja został pojmany przez ludzi Varuny podczas kąpieli w Yamunie, i następnie wybawiony przez Pana Krysznę. Potem Nanda, razem z pasterzami, ujrzał niebo duchowe.

W ten sposób minęła rozświetlona pełnym księżycem noc sezonu śarat. Noc miesiąca Aśvina, kiedy księżyc jest w pełni, nazywana jest śarad-purnima. Z tego stwierdzenia Śrimad-Bhagavatam wynika, że Kryszna musiał czekać cały rok na taką księżycową noc, aby odbyć Swój taniec rasa z pasterkami gopi. Wzgórze Govardhana podniósł On w wieku siedmiu lat. Zatem taniec rasa miał miejsce, kiedy Kryszna miał osiem lat.

Według literatury wedyjskiej, kiedy aktor teatralny tańczy pomiędzy wieloma tancerkami, to ten zbiorowy taniec nazywa się rasa. Kiedy więc nadeszła ta noc sezonu śarat, z pełnym księżycem na niebie, Kryszna udekorował Swoje ciało różnego rodzaju kwiatami kwitnącymi o tej porze roku, a szczególnie kwiatami mallika, które są bardzo pachnące. Pamiętał On modlitwy gopi do bogini Katyayani, w których prosiły, aby został ich mężem. Uważał On, że oświetlona pełnym księżycem noc sezonu śarat jest odpowiednia do wspaniałego tańca. W ten sposób ich pragnienie, aby posiadać Krysznę za męża, będzie spełnione.

W Śrimad-Bhagavatam użyto w związku z tym słów bhagavan api. Oznacza to, że chociaż Kryszna jest Najwyższym Osobowym Bogiem, to nie ma On żadnych pragnień, które musiałyby być spełniane, jako że jest On zawsze pełen sześciu bogactw. Jednak Pan zapragnął cieszyć się towarzystwem gopi. Słowa bhagavan api wskazują na to, że nie jest to taniec podobny zwykłemu tańcowi młodych chłopców i dziewcząt. Śrimad-Bhagavatam używa specyficznych słów: yogamayam upaśritah, co oznacza, że ten taniec z gopi jest na platformie yogamayi, nie mahamayi. Taniec młodych chłopców i dziewcząt w tym materialnym świecie przynależy do królestwa mahamayi, czyli energii zewnętrznej. Natomiast taniec rasa Kryszny z pasterkami gopi jest na platformie yogamayi. Różnica pomiędzy platformą yogamayi i mahamayi została porównana w Caitanya-caritamrta do różnicy pomiędzy złotem i żelazem. Z punktu widzenia metalurgii, zarówno złoto jak i żelazo są metalami, ale jakości ich są całkowicie odmienne. Podobnie, chociaż taniec rasa i obcowanie Pana Kryszny z gopi zdają się być podobne zwykłemu obcowaniu młodych dziewcząt z chłopcami, jakość tych zdarzeń jest jednak zupełnie inna. Różnicę tę mogą ocenić wielcy Vaisnavowie, ponieważ oni rozumieją różnicę pomiędzy miłością do Kryszny, a pożądaniem.

Na platformie mahamayi istotą tańca jest zadowalanie zmysłów. Ale kiedy Kryszna przywołał gopi transcendentalnym dźwiękiem Swojego fletu, gopi natychmiast pośpieszyły na miejsce tańca rasa z transcendentalnym pragnieniem zadowolenia Kryszny. Autor Caitanya-caritamrta, Krysznadasa Kaviraja Goswami, wytłumaczył, że pożądanie oznacza zadowalanie zmysłów, a miłość również oznacza zadowalanie zmysłów, z tym, że zmysłów Kryszny. Innymi słowy, kiedy jakieś działanie odbywa się na platformie zadowalania własnych zmysłów, wtedy czynności takie nazywają się działaniem materialnym, ale kiedy czynności takie wykonywane są dla zadowolenia Kryszny, wtedy są one czynnościami duchowymi. Na każdej platformie działania obecna jest zasada zadowalania zmysłów, ale na platformie duchowej zadowalane są zmysły Najwyższego Osobowego Boga, Kryszny, podczas gdy czynności na płaszczyźnie materialnej mają zadowolić zmysły osoby spełniającej je. Np. kiedy na płaszczyźnie materialnej sługa służy swojemu panu, nie robi tego dla zadowolenia zmysłów tego pana, ale raczej dla zadowolenia swoich własnych zmysłów. Sługa ten na pewno nie będzie kontynuował swojej służby, jeśli nie otrzyma zapłaty. Oznacza to, że angażuje się on w służbę dla tego pana jedynie dla zadowolenia własnych zmysłów. Na platformie duchowej sługa Najwyższego Osobowego Boga służy Krysznie bez zapłaty i kontynuuje tę służbę w każdych warunkach. Taka jest różnica pomiędzy świadomością Kryszny, a świadomością materialną.

Z powyższych wywodów wynika, że Kryszna odbył taniec rasa z pasterkami gopi, kiedy miał osiem lat. W tym czasie większa część tych dziewcząt była już mężatkami, ponieważ w Indiach, szczególnie w tamtych czasach, dziewczęta wychodziły za mąż w bardzo młodym wieku. Wielokrotnie dziewczęta rodziły dzieci już w wieku lat dwunastu. W takiej sytuacji, wszystkie gopi, które pragnęły Krysznę za męża, były już mężatkami. Jednocześnie jednak miały nadzieję, że Kryszna zostanie ich mężem. Ich stosunek do Kryszny był podobny temu, który łączy kochanka z ukochaną. Dlatego związek miłosny Kryszny z gopi jest nazywany parakiya-rasa. Żonaty mężczyzna, który pragnie innej żony, czy zamężna kobieta pragnąca innego męża, są nazywani parakiya-rasa.


Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5   6   7

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW