kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    sobota, 25 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Projekty stron WWW


Śrimad Bhagavatam On-lineKryszna - Źródło wiecznej przyjemności  

Rozdział 84 – Vasudeva otrzymuje instrukcje duchowe

wstecz Indeks rozdziałów dalej

Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5

Jest to zwyczajem wedyjskim, że młodsi członkowie rodziny każdego ranka ofiarowują swoje wyrazy szacunku starszym członkom rodziny. Szczególnie obowiązuje to dzieci i uczniów, którzy powinni codziennie rano ofiarowywać wyrazy szacunku swoim rodzicom i mistrzowi duchowemu. Stosując się do tej zasady wedyjskiej, Pan Kryszna i Balarama zwykli ofiarowywać Swoje wyrazy szacunku Swojemu ojcu Vasudevie, jak i jego żonom. Pewnego dnia, powróciwszy z Pola Kuruksetra po dokonaniu tam ofiar, Pan Kryszna i Balarama poszli ofiarować Swoje wyrazy szacunku Vasudevie, który skorzystał z okazji, aby pochwalić wzniosłą pozycję swoich dwóch synów. Vasudeva miał sposobność zrozumienia pozycji Kryszny i Balaramy na arenie ofiar, gdzie spotkał tak wielu mędrców. Nie tylko mógł od nich usłyszeć o swoich synach, ale sam osobiście wielokrotnie miał okazję doświadczyć, że Kryszna i Balarama nie byli zwykłymi ludzkimi istotami, ale osobistościami wprost nadzwyczajnymi. Dlatego też uwierzył słowom mędrców, że jego synowie, Kryszna i Balarama, byli Najwyższym Osobowym Bogiem.

Mając mocną wiarę w swoich synów, zwrócił się do nich w ten sposób: "Mój drogi Kryszno, jesteś sac-cid-ananda-vigraha, Najwyższym Osobowym Bogiem, i mój drogi Balaramo, który jesteś Sankarsaną, mistrzem wszelkich sił mistycznych. Teraz zrozumiałem, że jesteście wieczni. Obaj jesteście transcendentalni wobec tej materialnej manifestacji i jej przyczyny, Najwyższego Osobowego Boga, Maha-Visnu. Jesteście oryginalnym kontrolerem wszystkiego. Jesteście spoczynkiem tej manifestacji kosmicznej. Jesteście jej stwórcą, jak również jej twórczymi składnikami. Jesteście Panem tej manifestacji kosmicznej, która w rzeczywistości stworzona została jedynie dla Waszej rozrywki.

"Różne formy materialne, od początku do końca tej manifestacji kosmicznej, przejawiające się w różnym czasie, są również Samym Tobą, albowiem Ty jesteś zarówno przyczyną jak i skutkiem tej manifestacji. Dwie charakterystyczne postacie tego materialnego świata, dominujący i zdominowane, są również Tobą, i Ty jesteś najwyższym transcendentalnym kontrolerem, który stoi ponad nimi. Jesteś poza percepcją naszych zmysłów. Jesteś najwyższą duszą, jesteś nienarodzonym i niezmiennym. Nie podlegasz sześciu rodzajom przemian, które pojawiają się w tym materialnym ciele. Ty jesteś również stwórcą wspaniałej różnorodności tego materialnego świata, i Ty, jako Dusza Najwyższa, wszedłeś w każdą żywą istotę, a nawet w każdy atom. Ty wszystko utrzymujesz.

"Siła życiowa, która działa jako żywotna zasada wszystkiego i siła twórcza z niej pochodząca, nie działają niezależnie, ale zależą od Ciebie, Najwyższego Osobowego Boga, stojącej poza tymi siłami. I nie mogą one działać bez Twojej woli. Energia materialna nie posiada świadomości. Nie może ona działać niezależnie, nie będąc poroszoną przez Ciebie. Ponieważ energia materialna jest tak zależna od Ciebie, żywe istoty mogą jedynie starać się działać, ale bez Twojej sankcji i woli nie mogą one niczego dokonać ani osiągnąć rezultatu, którego pragną.

"Energia oryginalna jest jedynie Twoją emanacją. Mój drogi Panie, światło księżyca, ciepło ognia, promienie słońca, blask gwiazd oraz błyskawice manifestujące się w tak potężny sposób, jak również ciężar gór, energia ziemi oraz jej zapach – są wszystkie Twoimi różnymi manifestacjami. Czysty smak wody i siła żywotna, która utrzymuje wszelkie życie, również są cechami Twojego Majestatu. Woda i jej smak są również Tobą.

"Mój drogi Panie, chociaż siły zmysłów, siła mentalna, wola i czucie oraz siła, ruch i wzrost ciała, zdają się być spełniane przez różne ruchy powietrza wewnątrz ciała, wszystkie one są ostatecznie manifestacjami Twojej energii. Rozległa przestrzeń kosmiczna spoczywa w Tobie. Wibracje w eterze, grzmoty piorunów, najwyższy dźwięk omkara i układ różnych słów dla odróżnienia jednej rzeczy od innej, są symbolicznymi reprezentantami Ciebie Samego. Wszystko jest Tobą. Zmysły, kontrolerzy zmysłów, półbogowie, i zdobywanie wiedzy, co jest celem zmysłów, jak również przedmiot wiedzy – wszystkie są Tobą. Ty jesteś również inteligencją, jak i ostrą pamięcią żywej istoty. Ty jesteś egoistyczną zasadą w ignorancji, która jest przyczyną tego materialnego świata, egoistyczną zasadą pasji, która jest przyczyną zmysłów, i egoistyczną zasadą dobroci, która jest źródłem różnych kontrolujących bóstw tego materialnego świata. Złudna energia, czyli maya, która jest przyczyną bezustannej transmigracji duszy z jednej formy do innej, jest również Tobą.

"Mój drogi, Najwyższy Osobowy Boże, Ty jesteś oryginalną przyczyną wszystkich przyczyn, dokładnie tak jak ziemia jest przyczyną różnego rodzaju roślin, drzew i podobnych rozmaitości w tej manifestacji. Tak jak ziemia jest reprezentowana we wszystkim, tak Ty jesteś obecny w całej tej manifestacji materialnej jako Dusza Najwyższa. Jesteś najwyższą przyczyną wszystkich przyczyn, wieczną zasadą. W rzeczywistości wszystko jest manifestacją Twojej jednej energii. Trzy cechy materialnej natury – sattva, rajas i tamas – i skutki ich wzajemnych oddziaływań, połączone są z Tobą za pośrednictwem Twojej yogamayi. Zdają się one być niezależne, ale w rzeczywistości totalna energia materialna spoczywa w Tobie, Duszy Najwyższej. Ponieważ Ty jesteś najwyższą przyczyną wszystkiego, oddziaływanie manifestacji materialnej, narodziny, istnienie, wzrost, przemiany, słabnięcie i zniszczenie – nie są w Tobie obecne. Twoja najwyższa energia, yogamaya, działa w rozmaitych manifestacjach, ale ponieważ yogamaya jest Twoją energią, dlatego jesteś obecny we wszystkim."


Części tego rozdziału:   1   2   3   4   5

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW