kryszna, kriszna, hare, reinkarnacja, indie, festiwal, ISKCON, vaisnava, wschód, religia, sekta, joga, bóg, budda, jezus, duchowość, yoga, wegatarianizm, portal, taniec indyjski, kamasutra
    poniedziałek, 27 maja 2019 
    

Vedanta OnLine

Śrila Prabhupad

Bhagavad-gita

Caitanya Caritamrita

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi

Gita-mahatmya

Kryszna

Mahabharata

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami
i śmiercią


Prabhupad

Prawda i piękno

Reinkarnacja

Śri Iśopanisad

Śrimad Bhagavata Mahatmya

Śrimad Bhagavatam

Tulasi-mahatmya

W obliczu śmierci

W stronę
samopoznania


Wzniesienie się
do świadomości Kryszny


Złoty Avatar

Źródłem życia
jest życieSonda
Czym dla Ciebie jest Hare Kryszna?
Niebezpieczną sektą
Przejściową modą z Ameryki
Grupą nieszkodliwych dziwaków
Jedną z wielu religii
Autentyczną ścieżką prowadzącą do Boga
Nie mam zdania

Powered by PHP

Powered by MySQL


Sotiko - Internet dla Ciebie!


Znalazłeś błąd lub niedziałający link? Napisz do webmastera.
Konto w domenie vrinda.net.pl


Kryszna - Źródło wiecznej przyjemnościKryszna - Źródło wiecznej przyjemności  

Rozdział 86 – Modlitwy Ved uosobionych cz.5

wstecz Indeks rozdziałów dalej

Części tego rozdziału:   1   2   3

Każda zdrowo i trzeźwo myśląca żywa istota może w przybliżeniu oszacować, jak nieograniczony jest Bóg w ekspansjach Swych energii i w Swych czynach. W literaturze wedyjskiej jest powiedziane, że niezliczone wszechświaty emanują, kiedy Maha-Visnu wydycha Swą yoga-nidra, i nieskończone wszechświaty z powrotem wchodzą do Jego ciała podczas Jego wdechu. Musimy sobie wyobrazić, że te wszechświaty które, zgodnie z naszą ograniczoną wiedzą, rozprzestrzeniają się nieskończenie, są tak olbrzymie, że ich "ciężkie" składniki – pięć elementów składowych manifestacji kosmicznej, a mianowicie ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, są nie tylko wewnątrz tych wszechświatów, lecz także pokrywają wszechświat siedmioma warstwami, z których każda jest dziesięć razy grubsza od poprzedniej. W ten sposób każdy jeden wszechświat jest szczelnie wypełniony, a wszechświaty te są niezliczone. Wszystkie te wszechświaty unoszą się w niezliczonych porach transcendentalnego ciała Maha-Visnu. Powiedziane jest, że tak jak atomy i cząsteczki kurzu unoszą się w powietrzu razem z ptakami i ich liczba nie może być oszacowana, tak niezliczone wszechświaty unoszą się w porach transcendentalnego ciała Pana. Dlatego Vedy mówią, że Bóg znajduje się poza możliwością naszego poznania. Abanmanasagocara: zrozumienie długości i szerokości Pana jest poza zasięgiem naszej spekulacji umysłowej. Dlatego osoba, która jest naprawdę wykształcona i rozsądna, nie twierdzi, że jest Bogiem, lecz próbuje zrozumieć Boga, rozróżniając pomiędzy tym, co jest duchem, a tym, co jest materią. Poprzez takie dokładne rozróżnienie można jasno zrozumieć, że Najwyższy Pan jest transcendentalny zarówno wobec wyższej, jak i niższej energii, mimo tego że posiada On bezpośredni związek z obiema. W Bhagavad-gicie Pan Kryszna wyjaśnia, że chociaż wszystko spoczywa w Jego energiach, to jednak On Sam jest różny, czy też oddzielny od Swoich energii.

Natura i żywe istoty są czasami określane odpowiednio jako prakrti i purusa. Cała manifestacja kosmiczna jest połączeniem prakrti i purusa. Natura jest przyczyną składników, a żywe istoty są przyczyną skutków. Te dwie przyczyny łączą się razem i w efekcie powstaje manifestacja kosmiczna. Kiedy ma się wystarczająco dużo szczęścia, aby dojść do właściwej konkluzji na temat manifestacji kosmicznej i wszystkiego, co w niej zachodzi, to wówczas wie się, że jest ona bezpośrednio i pośrednio spowodowana przez Najwyższego Osobowego Boga. W Brahma-samhicie stwierdzono, że iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah anadir adir govindah sarva-karana-karanam.

Ten, kto po wielu rozmyślaniach i rozważaniach osiąga doskonałą wiedzę, dochodzi do wniosku, że Kryszna, czyli Bóg, jest pierwotną przyczyną wszystkich przyczyn. Zamiast spekulacji na temat wielkości Boga – jak jest On wysoki i jak szeroki – czy też filozofowania, powinno się dojść do konkluzji Brahma-samhity: sarva-karana-karanam, "Kryszna, czyli Bóg, jest przyczyną wszystkich przyczyn." Na tym polega doskonałość wiedzy.

Veda-stuti, czyli modlitwy ofiarowane przez Vedy uosobione Garbhodakaśayi Visnu, najpierw zostały przekazane w sukcesji uczniów przez Sanandanę, który opowiedział je swym zrodzonym z Brahmy braciom. Na początku z Brahmy zrodzeni zostali czterej Kumarowie, i dlatego znani są jako purva-jata. W Bhagavad-gicie stwierdzono, że system parampara, czyli sukcesja uczniów, zaczyna się od Samego Kryszny. Podobnie, z modlitw Ved uosobionych należy zrozumieć, że system parampara zaczyna się od Najwyższego Osobowego Boga, Narayana Risi. Powinniśmy pamiętać, że Veda-stuti wypowiadane są przez Kumara Sanandanę, i że następnie powtarzane są przez Narayana Risi w Bodi Aśramie. Narayana Risi jest inkarnacją Kryszny mającą nam pokazać ścieżkę samorealizacji polegającą na surowych wyrzeczeniach. W tym wieku Pan Caitanya zademonstrował ścieżkę czystej służby oddania, stawiając Siebie w roli czystego bhakty. Podobnie w przeszłości Pan Narayana Risi był inkarnacją Kryszny, który praktykował surowe wyrzeczenia w Himalajach. Śri Narada Muni słuchał Jego nauk. Tak więc z tego, co Narayana Risi rzekł do Narady Muniego – tak jak przekazał to Kumara Sanandana w formie Veda-stuti – można zrozumieć, że Bóg jest jedynym Najwyższym, i że wszyscy inni są Jego sługami.

W Caitanya-caritamrta powiedziane jest, ekala iśvara krsna: "Kryszna jest jedynym Najwyższym Bogiem." Ara sava bhrtya, "Wszyscy inni są Jego sługami." Yare yaiche nacaya, se taiche kare nrtya. "Najwyższy Pan angażuje wszystkie żywe istoty w różne czynności, zgodnie ze Swoim pragnieniem, i w ten sposób demonstrują one wszystkie swoje talenty i skłonności." Veda-stuti to oryginalne wskazówki dotyczące związku między żywą istotą i Najwyższym Osobowym Bogiem. Najwyższa platforma realizacji, którą żywa istota może osiągnąć, jest życie oddane Panu. Nie można poświęcić swego życia Bogu, czyli świadomości Kryszny, dopóki nie jest się całkowicie wolnym od materialnych zanieczyszczeń. Narayana Risi powiedział Naradzie Muniemu, że istota wszystkich Ved i literatury wedyjskiej (a mianowicie czterech Ved, Upanisadów i Puran) dotyczy pełnienia transcendentalnej służby miłości dla Pana. W związku z tym Narayana Risi użył jednego szczególnego słowa – rasa. W służbie oddania ta rasa jest środkiem pośrednim, czy też podstawową zasadą wymiany związku pomiędzy Panem i żywą istotą. Rasa jest opisana także w Vedach jako iśavasya: "Najwyższy Pan jest rezerwuarem wszelkiej przyjemności." Cała literatura wedyjska, Purany, Vedy, Upanisady, sutry Vedanty, itd., uczą istotę żywą w jaki sposób osiągnąć tę rasę. Bhagavatam także mówi, że stwierdzenia Mahapurany (Śrimad-Bhagavatam), zawierają istotę wszystkich ras z całej literatury wedyjskiej. Nigama-kalpa-taror galitam phalam. Bhagavatam jest esencją z dojrzałego owocu drzewa literatury wedyjskiej.


Części tego rozdziału:   1   2   3

wstecz Indeks rozdziałów dalej
 
  Redakcja     Współpraca     Kontakt     Newsletter     Statystyki  
| |   Ustaw jako stronę startową   |   Poleć nas znajomemu   |
 
 

Copyright 1999-2019 by Vrinda.Net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i wykonanie Dharani Design.

Vrinda.Net.pl
 
Strona startowa Vedanta OnLine Katalog stron WWW